Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 980-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Смядово, област Шумен, назначена с Решение № 223-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-695/28.09.2011 г. от Борислав Асенов Борисов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Смядово, област Шумен. Предлага се на мястото на члена на комисията Стефан Атанасов Стефанов да бъде назначена Василка Павлова Вълчева. Към предложението са приложени: молба от Стефан Атанасов Стефанов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Василка Иванова Вълчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Стефан Атанасов Стефанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Василка Павлова Вълчева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол