Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 984-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Мадан, област Смолян, назначена с Решение № 296-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-655/20.09.2011 г. от Васко Събев Кюлепчиев - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", за промени в ОИК - Мадан, област Смолян. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Димитринка Атанасова Ангелова да бъде назначена Виолета Тошева Ръжева. Към предложението са приложени: молба от Димитринка Атанасова Ангелова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Мадан, област Смолян, Димитринка Атанасова Ангелова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Мадан, област Смолян, Виолета Тошева Ръжева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол