Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 985-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов, регистриран от ОИК – Елхово, от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ”

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-170 от 28.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Елхово, с което ни уведомяват, че Илиян Иванов Иванов, ЕГН ...., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ". Към писмото са приложени решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. с предложения вх. № 16/19.09.2011 г. и № 17/20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се установява, че Илиян Иванов Иванов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" първа е представила в ОИК - Елхово, предложение за регистрация на кандидата на 19.09.2011 г. в 16,30 ч. под № 16, а ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 11,05 ч. под № 17.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ", извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
За решението да се уведомят ОИК - Елхово, кандидатът за общински съветник Илиян Иванов Иванов и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол