Начало » ЦИК » Бюджет на ЦИК » Архив

Архив

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Обн., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2014 г., както следва:

Показатели Сума (хил. лв.)
1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
II. РАЗХОДИ 1 673,0
1. Текущи разходи 1 373,0
2. Капиталови разходи 300,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 673,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 673,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол