Начало » Парламентарни избори 2013 » За избирателите » Гласуване извън страната

Гласуване извън страната

Всеки български гражданин, който има избирателно право може да гласува извън страната, без значение дали е подал заявление за гласуване извън страната.

Избирател, който не е подал заявление и не е включен в избирателни списъци за гласуване извън страната, ще може да гласува в открита избирателна секция, като представи документ за самоличност (лична карта, паспорт или военна карта) и декларация, че има право да гласува – Приложение № 22 от изборните книжа.

Подавайки заявлението изявявате желанието си да гласувате извън страната. За да гласувате трябва да има открита секция в страната по пребиваване.

При съгласие на приемащата държава секции се откриват:

  • в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство на Република България при наличие на най-малко 20 заявления;
  • или в населени места, където няма дипломатическо или консулско представителство на Република България при наличие на най-малко 100 заявления.

Подаването на повече от 1000 заявления ще има за резултат разкриването на нова избирателна секция.

Подалите заявления ще бъдат вписани в избирателния списък на секцията в съответното населено място. Ако в това населено място не бъде открита секция, те ще могат да гласуват там, където има открита секция. Тази категория заявители се заличават от избирателните списъци в страната. В случай че такъв избирател се яви в избирателна секция в Република България той ще може да гласува.

Заявителите, включени в избирателния списък за гласуване извън страната (техният брой е бил достатъчен, за да се разкрие секция в населеното място) се заличават от избирателните списъци в страната и се включват в списъците на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден и не могат да гласуват в секциите, открити в Република България. Избирател, включен в Избирателния списък за гласуване извън страната, при гласуването представя само документ за самоличност. Не е необходимо да представя допълнителна декларация.

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол