Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 101-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпило е писмо от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямболски, с вх. № ЕП-15-6 от 08.04.2013 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на РИК - Ямболски и назначаване на нов от квотата на ПП „ГЕРБ".
Към писмото са приложени: молба от Женя Ангелова Кайали за освобождаването й като член на РИК - Ямболски, по здравословни причини; заявление от Александър Стойчев Стойков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, с предложение на нейно място да бъде назначена Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН ..., от списъка на резервните членове. Налице е декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено от Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, висше образование.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, Женя Ангелова Кайали, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 09.04.2014 в 13:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол