Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1036-ПВР/МИ
София, 22.09.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Копривщица, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-200 от 20.09.2014 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Росица Илиева - пълномощник на партията за територията на Софийска област, за промени в ОИК - Копривщица. Предлага се на мястото на Мария Николова Мрънкова и Ваня Атанасова Банчева - членове на ОИК, да бъдат назначени Илия Павлов Илиев и Христо Тихльов Стоянов.

Към предложението са приложени: заявления от Мария Николова Мрънкова и Ваня Атанасова Банчева за прекратяване на правомощията им; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г., копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Илия Павлов Илиев и Христо Тихльов Стоянов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Мария Николова Мрънкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Ваня Атанасова Банчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Илия Павлов Илиев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Копривщица, Софийска област, Христо Тихльов Стоянов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.09.2014 в 21:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол