Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1059
София, 25.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 779 от 25.08.2014 г. за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

С писмо вх. № НС-06-37 от 23.09.2014 г. на ЦИК кметът на община Джебел Бахри Юмер уведомява ЦИК, че в писмо изх. № А-94-00-1510 от 22.08.2014 г., изпратено от общинската администрация, е допусната техническа грешка при посочване на материалите, които се съхраняват в общинска администрация Джебел. Видно от направеното уточнение в сградата на Община Джебел се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., Национален референдум - 2013 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., които ще бъдат преместени в сградата на Народно читалище „Хр. Смирненски", поради предстоящи строително-монтажни работи на административната сграда на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., и т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 779 от 25.08.2014 г. на ЦИК и РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., Национален референдум - 2013 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., във връзка с преместването им за съхранение в друго общинско помещение.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината заповед длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

След отваряне на помещението и преместването на изборните книжа и материали в новото помещение, последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещението и преместването на материалите в новото помещение се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2014 в 10:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол