Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, назначена с Решение № 196-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-714/03.10.2011 г. от Христо Видев Стефанов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Чирпан, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Росица Стефанова Радева да бъде назначена Красимира Христова Танева. Към предложението са приложени: заявление от Росица Стефанова Радева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Красимира Христова Танева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, Росица Стефанова Радева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, Красимира Христова Танева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 23:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол