Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1070-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – представляващ ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК – Трявна, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № М-285 от 30.09.2011 г. на ЦИК, от Иво Цветанов Балевски - представляващ ПП „ГЕРБ", срещу решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Трявна. В жалбата се прави оплакване, че ПП „ГЕРБ" единствена в законоустановения срок е направила законоизискуемо писмено предложение за определяне съставите на СИК, но ОИК - Трявна, е назначила съставите, без да се съобразява с изискванията на чл. 34, ал. 10 от ИК, пренебрегваща направеното предложение. По този начин ОИК - Трявна, е ощетила ПП „ГЕРБ", като е отнела три председателски места и е направила многобройни корекции в иначе малкото действащи на територията на община Трявна секционни избирателни комисии, които са общо 21 на брой. Иска се да бъде отменено атакуваното решение и да бъде указано на ОИК - Трявна да вземе решение, с което изцяло да се съобрази с единствено коректно направеното по време на проведените консултации предложение на ПП „ГЕРБ" за състави на СИК.
Към преписката са приложени: протокол от проведени консултации при кмета на общината от 19.09.2011 г., направеното от представителя на ПП „ГЕРБ" предложение на тези консултации, протокол № 12 от 09.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с включени в него решения № 82 и № 83, както и протокол № 18 от заседание на ОИК - Трявна, от 27.09.2011 г. с включено в него решение № 134, поименен списък на разпределените членове на ОИК, съпроводително писмо изх. № 21 от 30.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с приложените документи, уточнение към жалба от Иво Балевски, представляващ ПП „ГЕРБ".
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
Видно от решение № 82 от 09.09.2011 г. на ОИК - Трявна, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение на ПП „ГЕРБ" се полагат 71 от местата в комисиите, от които 31 места в ръководството, на Коалиция за България - 35 места в СИК, от които 13 в ръководството, на ПП „ДПС" - 27 места в комисиите, от които 9 в ръководството, на ПП „Атака" - 18 места в комисиите, от които 6 в ръководството, на Синята коалиция - 9 места в комисиите, от които 3 в ръководството, ПП „НДСВ" - 3 места в комисиите, от които 1 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила. В тази насока и представителят на ПП „ГЕРБ" посочва 71 души за членове на СИК съобразно предвидените за тази партия 71 места. Общинската избирателна комисия е определила със свое решение № 82 и представителството на ПП „ГЕРБ" в ръководствата на СИК.
С решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, същата е определила поименния състав на членовете на секционните избирателни комисии. В поименния състав са включени предложените от представителя на ПП „ГЕРБ" лица, като комисията не е съобразила в преобладаващите места поименното предложение на ПП „ГЕРБ" не само за членове на СИК, но и за коя от секционните комисии се предлага, както и за това дали лицето да е член на комисията или да е в ръководството.
По изложените съображения атакуваното решение следва да бъде отменено в частта за поименното назначаване членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, предложени от ПП „ГЕРБ", преписката върната на ОИК - Трявна, с указания да назначи членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, като се съобразят с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта за поименното назначаване членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, предложени от ПП „ГЕРБ".
ВРЪЩА преписката на ОИК - Трявна, като й указва да назначи членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна при съобразяване с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 20:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол