Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1072-МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Мюмюн Хабил – общински председател на ПП „ГЕРБ” – Джебел

Постъпила е жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел, в която се твърди, че в община Джебел следвало да се избира кмет на кметство Чакалци, а не на кметство Подвръх. Твърди се още, че в кметства Телчарка и Търновци не следвало да се провеждат избори за кметове на кметства.
В жалбата не се посочва кои решения на ОИК - Джебел, се обжалват, но от представените документи по преписката може да се направи извод, че по същество се оспорва определянето на изборните райони за произвеждане на избори за кметове на кметства в община Джебел съгласно решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел.
Жалбата е недопустима. Същата е подадена извън законоустановения срок по чл. 33, ал. 3 от ИК за обжалване на решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел. Освен това съгласно решение № 67/27.09.2011 г. на ОИК - Джебел, решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел, е изменено, като за изборен район е определено кметство с. Чакалци, община Джебел.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК жалба от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол