Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 108-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА), подписано от Мария Николова Кунина в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 3 на 7 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.03.2014 г. от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. преводно нареждане, издадено от Банка ДСК от 02.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение с изх. № 04-02-655 от 27.03.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 4, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. удостоверение № 48-00-373 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7398 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Мария Николова Кунина - секретар на УС, и Михаела Кирчова Алексиева - член на УС;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БАСТА.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-8 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА).

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БАСТА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:23 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол