Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1085-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: заличаване на повторна регистрация на наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“

Служебна проверка от „Информационно обслужване" АД с вх. № НС-00-353 от 26.09.2014 г. се установи, че лицето Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., е било регистрирано с Решение № 1009-НС от 20 септември 2014 г. на ЦИК като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" и му е издадено удостоверение № 234.

Впоследствие същото лице е регистрирано повторно като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", извършена с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол