Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1086-МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН – РАДНЕВО”, срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-344 от 03.10.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
Към жалбата са приложени: копие от протокол от 22.08.2011 г. за създаване на МК „Илинден" - Раднево; копие от удостоверение № 28 от 25.08.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от удостоверение № 48 от 25.08.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба с в № 187 от 29.09.2011 г. до ОИК - Раднево; копие от решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; агитационни материали на коалиция „Заедно за община Раднево", визирани в жалбата - 2 бр.; копие от стр. 1 на в-к „Марица-изток" от 29.09.2011 г., визиран в жалбата.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в него липсва произнасяне по направени в жалбата искания.
На 29.09.2011 г. Валентин Вангелов е подал жалба в ОИК - Раднево, срещу разпространени агитационни материали от МК „Заедно за община Раднево", неотговарящи на императивните разпоредби на чл. 134, ал. 2 от ИК - самостоятелни агитационни брошури и публикация във в-к „Марица-изток" от 29.09.2011 г. Посочените и приложени към преписката агитационни материали не съдържат информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление". Исканията са ОИК - Раднево, да предприеме необходимите действия за прекратяване разпространението на незаконосъобразните агитационни материали на коалиция „Заедно за община Раднево" и прилагането на административно-наказателни разпоредби.
Жалбоподателят иска Централната избирателна комисия да отмени решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, и да укаже на комисията да постанови ново решение по подадената от него жалба с вх. № 187 от 29.09.2011 г., като се произнесе по всички искания в нея.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Раднево, със свое решение № 77 от 30.09.2011 г. е решила, че намира жалбата на Валентин Вангелов за основателна и задължава коалиция „Заедно за община Раднево" да актуализира агитационните си материали, като приложи чл. 134, ал. 2 от ИК в срок от 3 дни. Съгласно текста на чл. 134, ал. 7 от ИК кметът на общината по решение на ОИК премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс. Представените по преписката агитационни материали няма как да бъдат премахнати или иззети.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Валентин Георгиев Вангелов - представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол