Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1092-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Шабла, област Добрич, назначена с Решение № 260-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-717/03.10.2011 г. от Здравко Иванов Йорданов - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промени в ОИК - Шабла, област Добрич. Предлага се на мястото на члена на комисията Мирослав Величков Любомиров да бъде назначена Валя Минчева Трифонова. Към предложението са приложени: заявление от Мирослав Величков Любомиров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Валя Минчева Трифонова; пълномощно на Здравко Иванов Йорданов. Допълнително към преписка с вх. № ОИК-702 от 30.09.2011 г. е постъпило заявление от Нина Александрова Павлова да бъде освободена от длъжността член на ОИК - Шабла.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Мирослав Величков Любомиров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
2. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Нина Александрова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
3. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Валя Минчева Трифонова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол