Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1096-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Минка Стоянова Стоянова – упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК – Харманли, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Харманли, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № М-428 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Минка Стоянова Стоянова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли. В жалбата се прави оплакване относно назначаването на секционните избирателни комисии в община Харманли. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения. Отправя се и пожелание квотният принцип при съставяне на ОИК и ЦИК да се следва и при формирането на СИК.
Към преписката са приложени: становище на председателя на ОИК - Харманли, жалба от Минка Стоянова Стоянова вх. № 152 от 30.09.2001 г. на ОИК - Харманли, преписка с вх. № 146/21.09.2011 г. от община Харманли, решение № 77/07.09.2011 г. на ОИК - Харманли, решение № 81/13.09.2011 г. на ОИК - Харманли, решение № 136/27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, предложените варианти 1 и 2 за разпределение на състава на секционните избирателни комисии, проекто-списък на състава на СИК, направен въз основа на постъпилите писмени предложения.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 81 от 13.09.2011 г. на ОИК - Харманли, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 136 от местата в комисиите, от които 65 места в ръководството, на Коалиция за България - 70 места в СИК, от които 26 в ръководството, на ПП „ДПС" - 52 места в комисиите, от които 19 в ръководството, на ПП „Атака" - 35 места в комисиите, от които 13 в ръководството, на Синята коалиция - 17 места в комисиите, от които 7 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 6 места в комисиите, от които 2 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила.
С решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, същата е назначила секционните избирателни комисии и ръководства и е предоставила тридневен срок на представителите на политическите сили да представят за всяка секция поименния списък на съответните членове. Съгласно това решение ПП „ГЕРБ" получава 35 председателски места, КБ - 4, ПП „ДПС" - 3, ПП „АТАКА" и Синята коалиция - по едно председателско място.
В жалбата се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на местата за председатели на секционните избирателни комисии като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като в чл. 35, ал. 3 от ИК се съдържа изискването при назначаване на състава и ръководството на СИК да се запази съотношението на партиите и коалициите от партии в ЦИК, като законодателят не разграничава допълнително категориите ръководни длъжности в секционните ръководства, а използва родовия термин.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № М-428 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Минка Стоянова Стоянова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решение № 136 от 27.09.2011 г. на ОИК - Харманли, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол