Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1102-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба на Венцислав Петров Димитров – представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман”, срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК – Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № М-462 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, с което е постановено агитационните материали, поставени на входа на община Драгоман, на вратата на офис, отдаден под наем от община Драгоман, да бъдат премахнати като поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, като е възложено на кмета на общината на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне трите броя предизборни плакати на местната коалиция „Радетели за община Драгоман".
В жалбата се твърди, че общината не е собственик на целия партерен етаж от сградата и че помещението на витрината, на което са поставени материалите, не е общинско, но не се представят доказателства за това.
Жалбата е допустима като подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователно.
Изводът на ОИК - Драгоман, че е налице нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, независимо че помещението, в което са плакатите, е отдадено под наем, след като сградата е общинска собственост, е правилен и обоснован.
При постановяване на решението са спазени изискванията на чл. 134, ал. 3 и 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 3 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол