Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1103-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-727/06.10.2011 г. от Димитър Иванов Григоров - преупълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Ивета Ангелова Иванова да бъде назначена Паулина Иванова Владимирова. Към предложението са приложени: заявление от Ивета Ангелова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и оригинално уверение № 382 от 06.10.2011 г.за завършено Международно висше бизнес-училище в гр. Ботевград на Паулина Иванова Владимирова; пълномощно на Димитър Иванов Григоров - общински председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Ивета Ангелова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Паулина Иванова Владимирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол