Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ” (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ), подписано от  председателя и представляващ партията Илия Янков Илиев, заведено под № 44 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.02.2003 г. по ф.д. № 771/2003 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф. д. № 771/2003 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 108 на „Държавен вестник", бр. 24 от 2003 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ); протокол от заседание на Управителния съвет на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) от 29.07.2011 г. с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; протокол от заседание на Националния съвет на „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) от 29.07.2011 г. с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-412 от 29.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 27.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 771/2003 г.; удостоверение № 133-213 от 01.08.2011 г. от  „Първа инвестиционна банка" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 367 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпили са молба от председателя на партията с уточнение, че се иска съкратеното  (абревиатурно) наименование на партията съгласно съдебната й регистрация „ДРОМ", както и молба от представляващия партията с описани в нея доказателства, включително препис-извлечение от протокол от проведена Национална конференция на партията на 18.07.2011 г. с взети решения за регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с допълнителна проверка на подписите на представения допълнителен списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДРОМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол