Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от упълномощения от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов - Румен Йорданов Петков, заведено под № 5 на 8 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение от 02.04.2014 г. за образуване и определяне на представляващ коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ Георги Седефчов Първанов; подписано от представляващите партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", представлявана от Михаил Николаев Шишков, партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", представлявана от Елена Маргаритова Нонева, партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", представлявана от Йордан Тодоров Гергов; партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", представлявана от Екатерина Иванова Атанасова;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" от 02.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" от 04.04.2014 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-351 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-389 от 04.04.2014 г. за внесени от партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-372 от 02.04.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-343 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение изх. № 226 от 02.04.2014 г. от „Банка ДСК" за открита банкова сметка на „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ;

- платежно нареждане с изх. № CS0001617722 от 03.04.2014 г. от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

- информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ във връзка с предизборната кампания - Емил Аврамов Кало - член на Координационния съвет на коалицията;

- списък от 5201 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в един класьор и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-16/09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол