Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1133-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Николай Тодоров Цанов – упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК – Ружинци, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Ружинци, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-223 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Николай Тодоров Цанов - упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци. В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност при назначаването на секционните избирателни комисии в община Ружинци. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения. Отправя се и пожелание квотният принцип при съставяне на ОИК и ЦИК да се следва и при формирането на СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци, като същевременно е извършено и разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии, съответно за назначаване на членовете им. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 34 от местата в комисиите, от които 15 места в ръководството, на Коалиция за България - 17 места в СИК, от които 6 в ръководството, на ПП „ДПС" - 13 места в комисиите, от които 4 в ръководството, на ПП „Атака" - 8 места в комисиите, от които 3 в ръководството, на Синята коалиция - 4 места в комисиите, от които 1 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 2 места в комисиите, от които 1 в ръководството. Това решение изцяло съответства на установеното в хода на преговорите при кмета на община Ружинци, разпределение и преразпределение на местата в секционните избирателни комисии по квотен принцип, по които между представителите на отделните политически сили не е имало разногласие в хода на консултациите.
В жалбата се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на ръководните места на секционните избирателни комисии като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като в чл. 35, ал. 3 от ИК се съдържа изискването при назначаване на състава и ръководството на СИК да се запази съотношението на партиите и коалициите от партии в ЦИК, като законодателят не разграничава допълнително категориите ръководни длъжности в секционните ръководства, а използва родовия термин. Независимо от това в обжалваното решение ОИК точно е спазила броят на ръководните длъжности, които се полагат на всяка политическа сила като извършените корекции са направени с оглед необходимостта да се спази квотният принцип при разпределяне на ръководните длъжности и състава на секционните избирателни комисии, полагащи се на всяка политическа сила, съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. М-223 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Николай Тодоров Цанов - упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

 

* Публикувано на 11.10.2011 в 23:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол