Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1143-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба на Венцислав Петров Димитров – представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман”, срещу решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК – Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № М-575 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, с което е постановено агитационни материали - четири броя плакати, поставени на вход на офис в непосредствена близост до входа на общинската администрация, да бъдат премахнати, тъй като са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, като е възложено на кмета на общината на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне четирите броя предизборни плакати на местната коалиция „Радетели за община Драгоман".
Към жалбата са представени следните доказателства: акт № 273 за публична собственост на административната сграда на Общинска администрация; договор за наем № 21486 от 16.01.2008 г. между БТК АД и Счетоводна къща - Счетоводство, Одит и Финанси ЕООД; снимков материал - 4 броя снимки на хартиен носител.
Жалбата е допустима като подадена в срок. Разгледана по същество е основателна.
От представените доказателства е видно, че ОИК - Драгоман, не е изяснил собствеността на помещението, в което са поставени цитираните по-горе 4 броя плакати, представляващи агитационни материали. От представения акт № 273 е видно, че БТК се явява съсобственик на описаната сграда.
С договор за наем № 21486 от 16.01.2008 г. се установява, че помещението, в което са поставени агитационните материали, е отдадено под наем от БТК в качеството си на наемодател на Счетоводна къща - Счетоводство, Одит и Финанси ЕООД, чийто управител е Методи Стоименов Методиев.
Агитационните материали са поставени във вътрешността на офис-помещението с разрешение на управителя на имота Методи Стоименов Методиев, който е кандидат за кмет на община Драгоман, издигнат от КП „Радетели за община Драгоман", и агитационните материали са негови, поради което не са нарушени изискванията на чл. 134, ал. 3 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, като незаконосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 08:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол