Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1146-МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ” и представляващ коалицията, срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-609 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което общинската избирателна комисия е уважила жалба вх. № 105 от 07.10.2011 г. до ОИК - Ямбол,подадена от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за нарушение на правилата за разпространяване на агитационните материали от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ". С решението си ОИК - Ямбол, е приела, че е налице нарушение на правилата за разпространение на агитационни материали от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" по отношение на билборд над кафене „Пето авеню" в гр.Ямбол на кандидата за кмет на коалицията; три постера на кандидата за кмет Георги Веселинов Зафиров, поставени на витрината на офиса на коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" - бивше кино „Н. Й. Вапцаров" в гр. Ямбол, както и за поставени плакати по ул. "Раковска" и ул. "Търговска" върху дърветата в противоречие със заповед № РД02/0484 от 08.09.2011 г. на кмета на община Ямбол. Със същото решение ОИК - Ямбол, на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е указала на кмета на община Ямбол да премахне посочените агитационни материали, поставени в нарушение на ИК и заповед № РД02/0484 от 08.09.2011 г. на кмета на община Ямбол. Във връзка с правомощията си по чл. 300 от ИК ОИК - Ямбол, е взела и решение председателят на комисията да състави АУАН за допуснатите нарушения.
В жалбата са развити съображения за неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че ОИК - Ямбол, не се е съобразила с обстоятелството, че постерите представляват едно пано, оспореното решение е постановено при липса на фактически мотиви, както и че не е направена подробна проверка по отношение на претендираните нарушения.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 07.10.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство.
По преписката са приложени копия на посочените по-горе агитационни материали, от които е видно, че съдържанието на същите е в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, тъй като информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационните материали, както и част от същите не съдържат задължителната информация „купуването и продаването на гласове е престъпление". От представения протокол № 33 от 07.10.2011г. на ОИК - Ямбол, се установява, че обжалваното решение е постановено след извършена проверка от комисията на посочените в жалбата места, която проверка е установила нарушението на чл. 134, ал. 2 от ИК. В протокола се съдържат подробни съображения за поставянето на агитационни материали не на определените от кмета места, както и по отношение на обстоятелството, че агитационните материали са поставени в нарушение на ИК, поради което и атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е законосъобразно, обосновано и правилно и следва да бъде оставено в сила. В допълнение следва да се отбележи, че описание на конкретното нарушение, от кого е извършено, къде и кога е предмет на административно-наказателното производство по издаване на АУАН за извършеното административно нарушение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалба от Георги Веселинов Зафиров -кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" и представляващ коалицията, срещу решение № 182-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 15:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол