Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1164-НС
София, 01.10.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-265 от 30.09.2014 г. от Павел Алексеев Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" -Варна, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски. Предлага се на мястото на Кремена Михайлова Тороманова - член на комисията, да бъде назначена Емилия Христова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от Кремена Михайлова Тороманова за освобождаването й като член на РИК, поради лични причини; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование, удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност № 1309 от 03.10.2006 г. на Емилия Христова Стефанова; пълномощно № 1/07.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Кремена Михайлова Тороманова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Емилия Христова Стефанова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2014 в 22:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол