Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1170-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  попълване състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-728/06.10.2011 г. от Даниела Русева, упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход, за назначаване на Валентин Валериев Ангелов за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, на мястото на освободения с Решение № 1062-ПВР/МИ от 4 октомври 2011 г. на ЦИК член на ОИК Драгомир Емилов Драгнев. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и заявление от Валентин Валериев Ангелов за съгласие да бъде назначен в ОИК - Никола Козлево.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Валентин Валериев Ангелов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол