Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189 -ПВР/МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гулянци, област Плевен, назначена с Решение № 245-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-750/12.10.2011 г. на ЦИК от Иво Венелинов Геров, общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Гулянци, за назначаване на членове в ОИК - Гулянци, област Плевен, на мястото на овакантените места с Решение № 1136-ПВР/МИ от 11.10.2011 г. на ЦИК. Предлага за членове Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломи за завършено висше образование на Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров; копие на пълномощно № 7 от 29.072011 г. за преупълномощаване на Иво Венелинов Геров от Иван Николов Новкиришки, област координатор на ПП „ГЕРБ" за област Плевен, да представлява партията на територията в община Гулянци.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Ирена Йорданова Ирличанова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Пламен Тодоров Петров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол