Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", подписано от Николай Бареков, Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов, като представляващи коалицията, заведено под № 2 на 7 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" от 04.04.2014 г., подписано от представляващите партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" - Николай Тихомиров Бареков, партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - Красимир Дончев Каракачанов, партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - Румен Маринов Йончев, и партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" - Драгомир Желчев Стефанов;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", издадено на 28.03.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", издадено на 26.03.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", издадено на 02.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав,  по ф.д. № 7509/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", издадено на 24.03.2014 г. от СГС, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-381 от 04.04.2014 г. на партия „България без цензура" за липса на задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-255 от 27.03.2014 г. на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за внесен от партията финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-332 от 03.04.2014 г. на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-214 от 01.04.2014 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- платежно нареждане от Банка ДСК от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 242 от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" за новооткрита банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН";

- длъжностни лица, отговорни за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК - Маргарита Кръстева Капчина и Христо Станков Цирков;

- списък от 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

На 9 април 2014 г. е постъпило допълнително заявление, подписано от Десислава Атанасова Балабанова и Карлос Арналдо Контрера, към което е приложено пълномощно от представляващите коалицията в полза на подписалите заявлението, анекс към решение за създаване на коалицията от 8 април 2014 г. с взето решение за промяна на наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината, както следва: „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН".

От протокол с вх. № ЕП-04-03-9 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД ,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол