Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Танер Емин – кандидат за кмет от ПП „ДПС”, срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № М-753 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Танер Емин - кандидат за кмет от ПП „ДПС", срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК - Хасково, и копие от извлечение от протокол на ОИК - Хасково.
С решение № 338-МИ от 13.10.2011 г. ОИК - Хасково, е отказала да направи предложение до кмета на общината за образуване на допълнителни секции.
Жалбоподателят твърди, че съгласно чл. 72, ал. 4 от Изборния кодекс, при провеждането на избори за общински съветници и кметове по изключение и по предложение на избирателната комисия може да се образуват отделни избирателни секции, на местата където секциите включват повече от 1000 избиратели.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно текста на чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Този срок вече е изтекъл. Срокът за обжалване заповедта на кмета също е изтекъл.
Според разпоредбата на чл. 72, ал. 4 при произвеждане на избори за общински съветници и кметове в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям или равен на 500, се образува отделна секция, а при остатък под 500 избиратели се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на избирателната комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели.
Решението на ОИК в община Хасково, област Хасково е правилно и законосъобразно.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Танер Емин - кандидат за кмет от ПП „ДПС", срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол