Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за нарушение по чл. 188, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа“ ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", заведена с вх. № НС-11-23 от 30.09.2014 г. Жалбата е подписана от Никола Митев. Към жалбата няма приложени доказателства. В жалбата се съдържа оплакване, че са извършени нарушения от страна на „Интермедиа" ЕООД с управител Георги Стоянов Илиев, собственик на онлайн новинарска агенция „Блиц", изразяващи се в отнемане правото на отговор и отказ от публикуване на опровержения във връзка с материали, които накърняват правата и доброто име на представителите на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА". Посочени са линкове към публикациите, за които е отказано право на отговор. Доколкото към жалбата не са приложени доказателства за представителната власт на лицето, подписало жалбата, както и доказателства за извършеното нарушение, на жалбоподателя чрез лицата Десислава Балабанова, посочена като лице за контакт на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и Никола Митев, завеждащ пресцентъра на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", са дадени указания по телефона за комплектуване на жалбата с доказателства за извършеното нарушение и за представителната власт на лицето, подписало жалбата.

На 1 октомври 2014 г. е постъпило допълнение към жалбата, към която са приложени разпечатки от електронна поща, в които се съдържат текстове на поисканите за публикуване опровержения. Не са представени доказателства за представителната власт на лицето Никола Митев.

Доколкото в указания срок не са представени доказателства за отстраняване нередовностите на жалбата във връзка с липсата на представителна власт на лицето, подписало жалбата, същата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.  57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за нарушение по чл. 188, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа" ЕООД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол