Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК – Сандански, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сандански, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-615 от 11.10.2011 г. на ЦИК, от Юлия Георгиева Канджилова - председател на Общинската организация на ПП „АТАКА" - гр. Сандански, срещу решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК - Сандански, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански. В жалбата се прави оплакване, че след постановяване на Решение № 1079-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК, с което се отменя решение № 150 на ОИК - Сандански, при повторното назначаване на съставите на СИК на територията на община Сандански е извършено тенденциозно разместване единствено за сметка на ПП „АТАКА", като се съдържа и оплакване за нарушаване на квотното представителство на парламентарно представените политически партии и коалиции от партии и партията, имаща член в Европейския парламент.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
При извършената проверка по отношение на квотното представителство при назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански се установи, че при постановяване на атакуваното решение ОИК - Сандански, е нарушела принципа, заложен в разпоредбите на чл. 35, ал. 3 - 5 от ИК, като по отношение на ръководните места в секционните комисии в разрез с методиката, приета от Централната избирателна комисия с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г., на „Синята коалиция" са предоставени 11 ръководни места в секционните комисии вместо 12 на ПП „Национално движение за стабилност и възход" - са предоставени 5 вместо 4, на ПП „АТАКА" са предоставени 24 вместо 23 и други грешки в изчисленията по отношение на квотното представителство.
Допълнително следва да се отбележи, че в оспорваното решение ОИК - Сандански, е предоставила квоти за членове на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански на ПП „БСП". Същата не е участник в производството по назначаване на СИК, тъй като е част от парламентарно представената Коалиция за България, именно която е и надлежният участник в споменатото производство по назначаване на СИК.
С оглед на горното оспореното решение на ОИК - Сандански, следва да бъде отменено, а на общинската избирателна комисия да бъдат дадени подробни указания относно квотното представителство при назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 3 - 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК - Сандански.
УКАЗВА на ОИК - Сандански, да назначи членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотното представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 3 - 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, както следва:
Политическа партия „ГЕРБ" - 272 членове на секционни избирателни комисии, от които 115 ръководни;
Коалиция за България - 135 членове на секционни избирателни комисии, от които 46 ръководни;
Политическа партия „ДПС" - 101 членове на секционни избирателни комисии, от които 34 ръководни;
Политическа партия „АТАКА" - 68 членове на секционни избирателни комисии, от които 23 ръководни;
Политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" - 12 членове на секционни избирателни комисии, от които 4 ръководни;
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 17:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол