Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 122-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА, подписано от Маргарита Милева Милева в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 6 на 8 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 31.03.2014 г. от СГС - ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.;

2. образци от подписите на представляващите партията Маргарита Милева Милева и Христофор Петков Дочев;

3. образец от печата на партията;

4. платежно нареждане от 07.04.2014 г., издадено от УниКредит Булбанк, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-336 от 03.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

6. банкова референция изх. № 0250-42-000979 от 01.04.2014 г. на УниКредит Булбанк, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „Българската левица", свързани с предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3501 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартия и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-19 от 09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол