Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1220-ПВР
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  промени в състава на секционни избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпили са: предложения от МВнР вх. № М-693 от 12.10.2011 г. за промяна в състава на назначените с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. на ЦИК състави на СИК извън страната и вх. № М-852 от 17 октомври 2011 г. за попълване състава на СИК извън страната; предложение от ПП „ГЕРБ" с вх. № М-791 от 15.10.2011 г. за промяна в съставите на СИК извън страната, ведно с пълномощно № КО-Г-088/15.10.2011 г. на името на Цветомир Петров Паунов; предложение от ПП „ДПС" с вх. № М-758 от 14.10.2011 г. и вх. № М-817/17.10.2011 г. за промяна в съставите на СИК извън страната; предложение от ПП „АТАКА" с вх. № М-790 от 15.10.2011 г. на ЦИК за промени в съставите на СИК извън страната и предложение вх. № М-794 от 16.10.2011 г. от ПП „НДСВ" с предложения за членове на СИК извън страната.
Постъпилите предложения от МВнР, ПП „ГЕРБ", ПП „АТАКА" и ПП „ДПС" са постъпили в срока по чл. 37, ал. 12 и 13 от ИК и следва да бъдат отчетени при постановяване на решение, с което да бъдат извършени промени във вече назначените състави на СИК извън страната с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. Предложението на ПП „НДСВ" е постъпило след изтичане на срока по чл. 37, ал. 2 от ИК, поради което не следва да бъде отчетено при постановяване решението на ЦИК за промяна в съставите на СИК извън страната на основание чл. 37, ал. 12 от ИК и допълване съставите на СИК извън страната на основание чл. 37, ал. 13 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 2, 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. ОСВОБОЖДАВА следните лица от съставите на СИК извън страната, назначени с Решение № 1148-ПВР от 11 октомври 2011 г. на ЦИК от:
1. Секционна избирателна комисия № 290100001, Австралия, Канбера - Таня Стоянова Ангелова, ЕГН ..., като председател и Николай Николов Делчев, ЕГН ..., като член.
2. Секционна избирателна комисия № 290200002 - Австрия, Виена - Лилия Иванова Ценева, ЕГН ..., като заместник-председател и Люба Петрова Матеина, ЕГН ..., като секретар.
3. Секционна избирателна комисия № 290300003, Албания, Тирана - Горяна Григорова Тодева, ЕГН ..., като председател и Виктор Божидаров Котев, ЕГН ..., като член.
4. Секционна избирателна комисия № 290400004, Алжир, Алжир -Мариан Василев Антов, ЕГН ..., като председател и Мирослав Руменов Радев, ЕГН ....
5. Секционна избирателна комисия № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес - Любомир Владимиров Стоянов, ЕГН ..., като председател и Десислава Руменова Пешева, ЕГН ..., като член.
6. Секционна избирателна комисия № 290600006, Афганистан, Кабул -
7. Секционна избирателна комисия № 290600007, Афганистан, Кандахар -
8. Секционна избирателна комисия № 290700008, Белгия, Брюксел -Елвира Петрова Стоилова, ЕГН ..., като председател и Петър Живков Христов, ЕГН ..., като заместник-председател.
9. Секционна избирателна комисия № 290700009, Белгия, Гент -Ана Костадинова Кирова, ЕГН ..., като заместник-председател и Таня Захариева Луканова, ЕГН ..., като секретар.
10. Секционна избирателна комисия № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево -Даниела Димитрова Величкова, ЕГН ..., като председател и Ивелина Наскова Николова, ЕГН ..., като член.
11. Секционна избирателна комисия № 290900011, Великобритания, Лондон - Елена Георгиева Лулчева, ЕГН ..., като председател, Петър Иванов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател и Виолета Цветанова Александрова, ЕГН ...
, като член.
12. Секционна избирателна комисия № 290900012, Великобритания, Глазгоу - Иван Мирчев Табаков, ЕГН ..., като заместник-председател и Деян Нейчев Дойчев, ЕГН ..., като секретар.
13. Секционна избирателна комисия № 290900013, Великобритания, Дънди - Марияна Бонева Йотова, ЕГН ..., като заместник-председател и Сийка Атанасова Лалова, ЕГН ..., като секретар.
14. Секционна избирателна комисия № 291000014, Гърция, Атина - Рангел Иванов Иванов, ЕГН ..., като председател и Румяна Василева Георгиева, ЕГН ..., като член.
15. Секционна избирателна комисия № 291000015, Гърция, Солун - Пламен Веселинов Апостолов, ЕГН ..., като заместник.-председател и Полина Нанкова Аврамова, ЕГН ..., като секретар.
16. Секционна избирателна комисия № 291100016, Грузия, Тбилиси - Калин Иванов Патронски, ЕГН ..., като председател и Славея Спасова Грънчарова, ЕГН ..., като член.
17. Секционна избирателна комисия № 291200017, Дания, Копенхаген - Мирослава Маринова Гецова, ЕГН ..., като председател и Иван Емилов Гинин, ЕГН ..., като заместник-председател.
18. Секционна избирателна комисия № 291300018, Израел, Тел Авив - Георги Радосветов Бухтев, ЕГН ..., като председател и Надежда Богомилова Димитрова, ЕГН ..., като член.
19. Секционна избирателна комисия № 291400019, Иран, Техеран - Силвия Петрова Кунав, ЕГН ..., като председател и Стела Робертова Иванова, ЕГН ..., като член.
20. Секционна избирателна комисия № 291500020, Ирландия, Дъблин - Миглена Петрова Йорданова, ЕГН ..., като председател и Георги Иванов Арнаудов, ЕГН ..., като член.
21. Секционна избирателна комисия № 291600021, Испания, Мадрид - Миясе Ахмедова Исмаилова, ЕГН ..., като председател и Мая Стоянова Ченкова, ЕГН ..., като заместник-председател.
22. Секционна избирателна комисия № 291600022, Испания, Валенсия - Ани Валентинова Пенева, ЕГН ..., като заместник-председател и Божидара Христова Тодорова, ЕГН ..., като секретар.
23. Секционна избирателна комисия № 291600023, Испания, Аликанте - Стоянка Недкова Стоянова, ЕГН ..., като председател и Ирена Любомирова Карамаждракова, ЕГН ..., като член.
24. Секционна избирателна комисия № 291600024, Испания, Алкала де Енарес - Лариса Анатолиевна Буковская-Баракова, ЕГН ..., като председател и Ихтиана Цветанова Колева, ЕГН ..., като заместник-председател.
25. Секционна избирателна комисия № 291600025, Испания, Бенидорм - Десислава Димитрова Великова, ЕГН ..., като председател и Галя Венкова Иванова, ЕГН ..., като член.
26. Секционна избирателна комисия № 291600026, Испания, Валядолид -Явор Валентинов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател и Радка Стоянова Пенева, ЕГН ..., като секретар.
27. Секционна избирателна комисия № 291600027, Испания, Гандия -Явор Валентинов Дойков, ЕГН ..., като председател и Богомил Ангелов Кунов, ЕГН ..., като заместник-председател.
28. Секционна избирателна комисия № 291600028, Испания, Ел Елхидо - Диана Петкова Николаева, ЕГН ..., като председател и Илиян Стаменов Стоянов, ЕГН ..., като член.
29. Секционна избирателна комисия № 291600029, Испания, Енгера -Петър Насков Ангелов, ЕГН ..., като секретар и Румен Недялков Чоранов, ЕГН ..., като член.
30. Секционна избирателна комисия № 291600030, Испания, Кастейон - Деница Венцеславова Вълева, ЕГН ..., като председател и Веселин Ванев Кутов, ЕГН ..., като член.
31. Секционна избирателна комисия № 291600031, Испания, Колядо Вилялба - Цветан Петков Маринов, ЕГН ..., като председател и Таня Атанасова Маринова, ЕГН ..., като заместник-председател.
32. Секционна избирателна комисия № 291600032, Испания, Мостолес - Венцислав Иванов Иванов, ЕГН ..., като председател и Георги Илчев Илиев, ЕГН ..., като заместник-председател.
33. Секционна избирателна комисия № 291600033, Испания, Мурсия - Мирослава Ангелова Филчева, ЕГН ..., като председател и Христо Валериев Васев, ЕГН ..., като член.
34. Секционна избирателна комисия № 291600034, Испания, Олерия - Йордан Валентинов Шопов, ЕГН ..., като председател и Силвия Венкова Великова, ЕГН ..., като член.
35. Секционна избирателна комисия № 291600035, Испания, Палма де Майорка - Борислав Димитров Керчев, ЕГН ..., като заместник-председател и Явор Маринов Минков, ЕГН ..., като секретар.
36. Секционна избирателна комисия № 291600036, Испания, Памплона - Калоян Николаев Дончев, ЕГН ..., като председател и Камен Людмилов Тошев, ЕГН ..., като член.
37. Секционна избирателна комисия № 291600037, Испания, Сарагоса - Борислав Вихренов Илиев, ЕГН ..., като председател и Детелин Тодоров Георгиев, ЕГН ..., като член.
38. Секционна избирателна комисия № 291600038, Испания, Сеговия - Стефан Руменов Стефанов, ЕГН ..., като председател и Симеон Петров Симеонов, ЕГН ..., като заместник-председател.
39. Секционна избирателна комисия № 291600039, Испания, Таррагона - Деница Венкова Василева, ЕГН ..., като председател и Павлина Николаева Колева, ЕГН ..., като член.
40. Секционна избирателна комисия № 291600040, Испания, Тафая - Йоана Пенчева Астарджиева, ЕГН ..., като председател и Павлина Тодорова Йосифова, ЕГН ..., като член.
41. Секционна избирателна комисия № 291600041, Испания, Торревиеха - Искра Огнянова Пенчева, ЕГН ..., като председател и Лина Руменова Ваташка, ЕГН ..., като член.
42. Секционна избирателна комисия № 291600042, Испания, Хатива - Ивайло Любомиров Йосифов, ЕГН ..., като председател и Ирина Сергеева Ропай, ЕГН ..., като член.
43. Секционна избирателна комисия № 291600043, Испания, Хетафе - Ценка Димитрова Кирова, ЕГН ..., като председател и Александър Светославов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател.
44. Секционна избирателна комисия № 291700044, Италия, Рим -Анатоли Красимиров Павлов, ЕГН ..., като заместник-председател и Мариян Николаев Ноев, ЕГН ..., като секретар.
45. Секционна избирателна комисия № 291700045, Италия, Неапол - Венцислав Пламенов Савов, ЕГН ..., като секретар и Венцислав Филев Панайотов, ЕГН ..., като член.
46. Секционна избирателна комисия № 291800046, Канада, Отава - Ивайло Валентинов Маринов, ЕГН ..., като секретар и Иван Красимиров Маринов, ЕГН ..., като член.
47. Секционна избирателна комисия № 291800047, Канада, Торонто - Виктор Светлозаров Бурмов, ЕГН ..., като председател и Дончо Стоянов Дончев, ЕГН ..., като заместник-председател.
48. Секционна избирателна комисия № 291800048, Канада, Монреал - Илко Стоянов Величков, ЕГН ..., като заместник-председател и Иво Любенов Гърков, ЕГН ..., като секретар.
49. Секционна избирателна комисия № 291900049, Катар, Доха -Искрен Димитров Иванов, ЕГН ..., като председател, Мирослав Мирославов Зафиров, ЕГН ..., като член и Калинка Василева Петрова, ЕГН ..., като член.
50. Секционна избирателна комисия № 292000050, Кипър, Никозия - Лилия Пламенова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател и Калоян Стоянов Стоянов, ЕГН ..., като секретар.
51. Секционна избирателна комисия № 292000051, Кипър, Ларнака - Ангел Христов Димитров, ЕГН ..., като председател и Божидар Миленов Бялков, ЕГН ..., като заместник-председател.
52. Секционна избирателна комисия № 292000052, Кипър, Лимасол - Тихомир Огнянов Пенев, ЕГН... като секретар и Цветомир Бойков Стоянов, ЕГН ..., като член.
53. Секционна избирателна комисия № 292000053, Кипър, Пафос - Луиа Атанасова Герова, ЕГН ..., като председател и Николай Пламенов Игнатов, ЕГН ..., като заместник-председател
54. Секционна избирателна комисия № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус - Пламена Пламенова Петкова, ЕГН ..., като заместник-председател и Пламен Радоцветов Бухтев, ЕГН ..., като секретар.
55. Секционна избирателна комисия № 292100055, Китай, Пекин -Даниела Симеонова Русинова, ЕГН ..., като председател и Иво Георгиев Стефанов, ЕГН ..., като член.
56. Секционна избирателна комисия № 292200056, Корея, Сеул -Калоян Ангелов Крумов, ЕГН ..., като председател и Мартин Кирилов Тодоров, ЕГН ..., като член.
57. Секционна избирателна комисия № 292300057, Косово, Прищина - Милена Пламенова Ковачева, ЕГН ..., като председател и Цветелина Любенова Димитрова, ЕГН ..., като член.
58. Секционна избирателна комисия № 292400058, Кувейт, Кувейт - Вилиана Иванова Йовчева, ЕГН ..., като председател и Галина Димитрова Рамчова, ЕГН ..., като член.
59. Секционна избирателна комисия № 292500059, Ливан, Бейрут - Ивайло Филипов Гьошев, ЕГН ..., като председател, Пламен Стоянов Цолов, ЕГН ..., като член и Кремена Георгиева Сярова, ЕГН ..., като член.
60. Секционна избирателна комисия № 292600060, Люксембург, Люксембург - Любомир Павлов Ботев, ЕГН ..., като председател и Теодора Любомирова Стефанова, ЕГН ..., като член.
61. Секционна избирателна комисия № 292700061, Македония, Скопие - Теодора Христова Чобанова, ЕГН ..., като председател, Марияна Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като член и Иван Мариянов Тодоров, ЕГН ..., като заместник-председател.
62. Секционна избирателна комисия № 292700062, Македония, Битоля - Николай Димитров Петров, ЕГН ..., като председател и Христо Тодоров Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател.
63. Секционна избирателна комисия № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан) - Анелия Гецова Пасева, ЕГН ..., като председател и Атанас Тодоров Димитров, ЕГН ..., като заместник-председател.
64. Секционна избирателна комисия № 292900064, Мароко, Рабат - Венелин Георгиев Гинчев, ЕГН ..., като председател и Веселка Костадинова Пейчева, ЕГН ..., като член.
65. Секционна избирателна комисия № 293000065, Молдова, Кишинев - Диляна Христова Тилова, ЕГН ..., като заместник-председател и Деница Богомилова Панайотова, ЕГН ..., като секретар.
66. Секционна избирателна комисия № 293000066, Молдова, Вулканещ - Даниела Руменова Илиева, ЕГН ..., като заместник-председател и Боряна Юриева Петрова, ЕГН ..., като секретар.
67. Секционна избирателна комисия № 293000067, Молдова, Кахул - Николай Елисеев Елисеев, ЕГН ..., като председател и Пламена Мирославова Филипова, ЕГН ..., като заместник-председател.
68. Секционна избирателна комисия № 293000068, Молдова, Комрат - Румяна Стефанова Досева, ЕГН ..., като заместник-председател, Росица Симеонова Богданова, ЕГН ..., като секретар и Никола Владимиров Драганов, ЕГН ..., като член.
69. Секционна избирателна комисия № 293000069, Молдова, Тараклия - Илия Йорданов Илиев, ЕГН ..., като председател, Ирина Любомирова Борисова, ЕГН ..., като заместник-председател.
70. Секционна избирателна комисия № 293000070, Молдова, Твардица - Лина Сашева Ранкова, ЕГН ..., като заместник-председател и Дилян Емилов Петров, ЕГН ..., като секретар.
71. Секционна избирателна комисия № 293000071, Молдова, Чадър-Лунга - Тереза Пламенова Димитрова, ЕГН ..., като председател и Христина Тошкова Христова, ЕГН ..., като член.
72. Секционна избирателна комисия № 293100072, Мексико, Мексико - Виолета Димитрова Карамаждракова, ЕГН ..., като председател и Галя Асенова Василева, ЕГН ..., като член.
73. Секционна избирателна комисия № 293200073, Нигерия, Абуджа - Мартин Дочев Тодоров, ЕГН ..., като председател и Снежанка Красимирова Маринова, ЕГН ..., като член.
74. Секционна избирателна комисия № 293300074, Нидерландия, Хага - Тодор Паришков Желев, ЕГН ..., като заместник-председател и Станислав Руменов Радев, ЕГН ..., като секретар.
75. Секционна избирателна комисия № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд - Георги Василев Калчев, ЕГН ..., като председател и Любослав Стефчов Михов, ЕГН ..., като член.
76. Секционна избирателна комисия № 293500076, Норвегия, Осло - Светла Дамянова Славова, ЕГН ..., като председател и Виктория Валентинова Братанова, ЕГН ..., като член.
77. Секционна избирателна комисия № 293600077, ОАЕ, Дубай -Павлин Красимиров Петков, ЕГН ..., като председател и Денислава Емилова Енчева, ЕГН ..., като член.
78. Секционна избирателна комисия № 293700078, Полша, Варшава - Пламена Светославова Дамянова, ЕГН ..., като председател и Свилен Димитров Рачев, ЕГН ..., като член.
79. Секционна избирателна комисия № 293800079, Португалия, Лисабон - Снежана Йовчева Стоянова, ЕГН ..., като председател и Владимир Василев Лазов, ЕГН ..., като заместник-председател.
80. Секционна избирателна комисия № 293900080, Румъния, Букурещ - Боряна Яворова Седефова, ЕГН ..., като заместник-председател и Венелин Светославов Русев, ЕГН ..., като секретар.
81. Секционна избирателна комисия № 294000081, Русия, Москва - Дияна Михайлова Токарева, ЕГН ..., като председател и Александър Евгениев Кръстев, ЕГН ..., като член.
82. Секционна избирателна комисия № 294000082, Русия, Санкт Петербург - Иван Великов Нанев, ЕГН ..., като председател и Ангел Минчев Иванов, ЕГН ..., като член.
83. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Вашингтон - Желязко Георгиев Пишманов, ЕГН ..., като председател и Венцислав Будьониев Петров, ЕГН ..., като член.
84. Секционна избирателна комисия № 294100084, САЩ, Лос Анжелис - Динко Георгиев Янев, ЕГН ..., като председател и Захари Захариев Бисеров, ЕГН ..., като член.
85. Секционна избирателна комисия № 294100085, САЩ, Ню Йорк - Диана Гервасова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател и Георги Севдалинов Неделчев, ЕГН ..., като секретар. 86. Секционна избирателна комисия № 294100086, САЩ, Чикаго - Илиян Василев Кирилов, ЕГН ..., като председател и Любомира Емилова Маркова, ЕГН ..., като заместник-председател.
87. Секционна избирателна комисия № 294100087, САЩ, Атланта - Наталия Кунева Найденова, ЕГН ..., като заместник-председател и Надежда Александрова Драгиева, ЕГН ..., като секретар.
88. Секционна избирателна комисия № 294100088, САЩ, Атлантик Сити - Еличка Кирилова Уорд, ЕГН ..., като секретар и Румяна Йорданова Рачева, ЕГН ..., като член.
89. Секционна избирателна комисия № 294100089, САЩ, Бостън -Илиян Стефанов Евтимов, ЕГН ..., като председател и Цветана Маркова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател.
90. Секционна избирателна комисия № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия - Продан Хараламбиев Проданов, ЕГН ..., като председател и Маргарита Желязкова Боснева, ЕГН ..., като заместник-председател.
91. Секционна избирателна комисия № 294100091, САЩ, Дес Плейнс - Петър Иванов Петров, ЕГН ..., като заместник-председател, Мирослав Ангелов Ангелов, ЕГН ..., като секретар и Елена Любенова Спасова, ЕГН ..., като член.
92. Секционна избирателна комисия № 294100092, САЩ, Детройт - Васил Николов Цветков, ЕГН ..., като заместник-председател и Стефка Илиева Балтова, ЕГН ..., като секретар.
93. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Лас Вегас - Живко Георгиев Каменов, ЕГН ..., като председател и Надя Пламенова Иванова, ЕГН ..., като член.
94. Секционна избирателна комисия № 294100094, САЩ, Орландо - Петър Йорданов Барански, ЕГН ..., като заместник-председател и Кръстина Борисова Галова, ЕГН ..., като секретар.
95. Секционна избирателна комисия № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг - Яница Живкова Пейчева, ЕГН ..., като секретар и Георги Славчев Трайков, ЕГН ..., като член.
96. Секционна избирателна комисия № 294100096, САЩ, Форд Лодърдейл, Помпано бийч - Лора Трайчева Трайкова, ЕГН ..., като председател и Роберт Венциславов Новев, ЕГН ..., като член.
97. Секционна избирателна комисия № 294200097, Сирия, Дамаск -
98. Секционна избирателна комисия № 294300098, Словакия, Братислава - Оля Георгиева Сърбева, ЕГН ..., като председател и Петя Велиславова Георгиева, ЕГН ..., като член.
99. Секционна избирателна комисия № 294400099, Словения, Любляна - Христо Йорданов Шопов, ЕГН ..., като председател и Маргарита Стоянова Стоянова, ЕГН ..., като член.
100. Секционна избирателна комисия № 294500100, Сърбия, Белград - Силвия Богомилова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател и Иван Денчев Иванов, ЕГН ..., като секретар.
101. Секционна избирателна комисия № 294600101, Тунис, Тунис - Борис Димитров Ангелов, ЕГН ..., като председател, Николай Василев Лазаров, ЕГН ..., като член и Зорница Мониева Тодорова, ЕГН ..., като член.
102. Секционна избирателна комисия № 294700102, Турция, Анкара - Станислав Митев Станчев, ЕГН ..., като председател и Цветана Цолова Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател.
103. Секционна избирателна комисия № 294700103, Турция, Истанбул - Генерално консулство - Валерия Василева Тошева, ЕГН ..., като секретар, Димитър Димитров Мавродиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Харалампи Иванов Даскалов, ЕГН ..., като член и Надежда Иванова Цветкова, ЕГН ..., като член.
104. Секционна избирателна комисия № 294700104, Турция, Истанбул - община Авджълар, кв. „Централен" - Красимира Георгиева Стойчева, ЕГН ..., като председател, Олег Георгиев Стойнов, ЕГН ..., като секретар, Николай Иванов Петров, ЕГН ..., като член и Алексей Стоименов Стаменов, ЕГН ..., като член.
105. Секционна избирателна комисия № 294700105, Турция, Истанбул - община Газиосманпаша, кв. Саръгьол - Раджина Георгиева Катрачева, ЕГН ..., като секретар, Петър Петров Матеин, ЕГН ..., като член и Ботьо Джонов Ангелов, ЕГН ..., като член, Владя Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като член и Христо Георгиев Гочев, ЕГН ..., като член.
106. Секционна избирателна комисия № 294700106, Турция, Одрин - Цветелина Бориславова Маркова, ЕГН ..., като секретар, Катя Димитрова Матеева, ЕГН ..., като член и Хикнет Аптулах Махмут, ЕГН ..., като председател.
107. Секционна избирателна комисия № 294700107, Турция, Анталия - Любомир Любомиров Грозданов, ЕГН ..., като председател и Иван Методиев Димитров, ЕГН ..., като член.
108. Секционна избирателна комисия № 294700108, Турция, Бабаески - Николай Панайотов Околийски, ЕГН ..., като заместник-председател, Елена Стоянова Иванова, ЕГН ..., като секретар и Алтър Рамадан Али, ЕГН ..., като член.
109. Секционна избирателна комисия № 294700109, Турция, Бурса - община Йълдъръм - Ивайло Иванов Христов, ЕГН ..., като председател, Коста Михайлов Костов, ЕГН ..., като заместник-председател, Панто Ценов Пантов, ЕГН ..., като член, Владимир Николаев Палазов, ЕГН ..., като член и Мария Дикова Драганичка, ЕГН ..., като член.
110. Секционна избирателна комисия № 294700110, Турция, Бурса - община Османгази - Виолетка Недева Александрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Венециела Василева Миринска, ЕГН ..., като секретар, Мариана Йорданова Петрова, ЕГН ..., като член, Ирена Василева Димитрова, ЕГН ..., като член и Георги Георгиев Стоянов, ЕГН ..., като член.
111. Секционна избирателна комисия № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер - Михаил Самуяилов Ефтимов, ЕГН ..., като председател, Зафир Благоев Пендичев, ЕГН ..., като секретар Светослав Викторов Вецев, ЕГН ..., като член и Лъчезар Огнянов Стефанов, ЕГН ..., като член.
112. Секционна избирателна комисия № 294700112, Турция, Буюккаръщъран - Божидар Любомиров Стоилов, ЕГН ..., като председател, Валентина Бориславова Зогинова, ЕГН ..., като член и Севда Юлиянова Младенова, ЕГН ..., като член.
113. Секционна избирателна комисия № 294700113, Турция, Гебзе - Янко Атанасов Тасев, ЕГН ..., като председател, Дарина Василева Трайкова, ЕГН ..., като заместник-председател, Владислав Василев Хасъмски, ЕГН ..., като член, Елена Иванова Бръмбарова, ЕГН ..., като член и Вероника Кирилова Савова, ЕГН ..., като член.
114. Секционна избирателна комисия № 294700114, Турция, Гебзе - Димитър Викпоров Трендафилов, ЕГН ..., като заместник.-председател, Радка Минева Петрова, ЕГН ..., като секретар, Станимир Андреанов Андреев, ЕГН ..., като член, Тодор Миланов Николов, ЕГН ..., като член и Борислав Тодоров Борисов, ЕГН ..., като член.
115. Секционна избирателна комисия № 294700115, Турция, Ескишехир - Оля Огнянова Тонева, ЕГН ..., като председател и Атанас Гълев Коларов, ЕГН ..., като член.
116. Секционна избирателна комисия № 294700116, Турция, Измир - община Буджа - Диана Минчева Филипова, ЕГН ..., като председател, Румен Любомиров Симов, ЕГН ..., като заместник-председател, Пламен Петков Павлов, ЕГН ..., като член и Неда Христова Терзиева, ЕГН ..., като член.
117. Секционна избирателна комисия № 294700117, Турция, Измир - община Сарнъч - Димитър Георгиев Танев, ЕГН ..., като председател, Кирил Спасов Танчев, ЕГН ..., като заместник-председател, Марио Розалинов Пунчев, ЕГН ..., като секретар, Николай Цачев Цачев, ЕГН ..., като член и Кристиян Красимиров Алексиев, ЕГН ..., като член.
118. Секционна избирателна комисия № 294700118, Турция, Измир - община Сарнъч - Огнян Петков Митов, ЕГН ..., като председател, Рашко Луков Романов, ЕГН ..., като член, Румяна Пенкова Дойчинова, ЕГН ..., като член, Йовка Димитрова Кръстанова, ЕГН ..., като член и Огнян Тошков Иванов, ЕГН ..., като член.
119. Секционна избирателна комисия № 294700119, Турция, Измир - община Сарнъч - Ивайло Елков Цеков, ЕГН ..., като заместник-председател, Светла Георгиева Велкова, ЕГН ..., като секретар, Надежда Григорова Богданова, ЕГН ..., като член и Нора Тодорова Господинова, ЕГН ..., като член.
120. Секционна избирателна комисия № 294700120, Турция, Измир - община Мендерес - Красимир Минчев Кънев, ЕГН ..., като секретар, Камелия Георгиева Иванчева, ЕГН ..., като член, Христо Драганов Томов, ЕГН ..., като член и Сергей Ганчев Ангелов, ЕГН ..., като член.
121. Секционна избирателна комисия № 294700121, Турция, Измир - община Борнова - Калина Петрова Балабанова, ЕГН ..., като председател, Милена Славова Ботева, ЕГН ..., като заместник-председател, Велизар Тошков Тошев, ЕГН ..., като секретар и Ивайло Бориславов Бабалев, ЕГН ..., като член.
122. Секционна избирателна комисия № 294700122, Турция, Измир - община Борнова - Милчо Николов Веселинов, ЕГН ..., като заместник-председател, Илия Руменов Шипков, ЕГН ..., като секретар, Тодор Петков Тодоров, ЕГН ..., като член, Александър Киров Бояджийски, ЕГН ..., като член и Андрей Василев Чолаков, ЕГН ..., като член.
123. Секционна избирателна комисия № 294700123, Турция, Измит - Румяна Дойчева Велкова, ЕГН ..., като секретар и Петър Димитров Николов, ЕГН ..., като член.
124. Секционна избирателна комисия № 294700124, Турция, Капаклъ - Димитър Асенов Хайтов, ЕГН ..., като председател, Светослав Петров Мартинов, ЕГН ..., като член и Николай Щилянов Мартинов, ЕГН ... като секретар.
125. Секционна избирателна комисия № 294700125, Турция, Кьорфез - Галина Атанасова Георгиева, ЕГН ..., като председател, Красимир Петров Славов, ЕГН ..., като секретар и Росица Георгиева Калоянова, ЕГН ..., като член.
126. Секционна избирателна комисия № 294700126, Турция, Кълкларели - Радостина Симеонова Бонева, ЕГН ..., като заместник-председател, Блажка Кръстева Величкова, ЕГН ..., като секретар, и Николай Бисеров Симеонов, ЕГН ..., като член.
127. Секционна избирателна комисия № 294700127, Турция, Люлебургаз - Илина Божидарова Генчева, ЕГН ..., като председател, Марийка Атанасова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Симеон Драгомиров Симеонов, ЕГН ..., като член и Юлко Алиева Халикова, ЕГН ..., като член.
128. Секционна избирателна комисия № 294700128, Турция, Маниса - Катя Петрова Божилова, ЕГН ..., като председател и Ботьо Генчев Ботев, ЕГН ..., като заместник-председател.
129. Секционна избирателна комисия № 294700129, Турция, Муратлъ - Димитър Кирилов Конов, ЕГН ..., като председател, Невин Мехмед Юсеин, ЕГН ..., като заместник-председател и Даниела Сашева Аврамова, ЕГН ..., като член.
130. Секционна избирателна комисия № 294700130, Турция, Сарай - Росица Пенева Йотова, ЕГН ..., като председател, Стоян Драгомиров Симеонов, ЕГН ..., като заместник-председател и Юмер Мустафа Молла, ЕГН ..., като член.
131. Секционна избирателна комисия № 294700131, Турция, Сердиван - Надя Величкова Валянова, ЕГН ..., като председател и Мартин Антонов Илиев, ЕГН ..., като член.
132. Секционна избирателна комисия № 294700132, Турция, Текирдаа - Шабан Ахмед Юсеин, ЕГН ..., като председател, Ростислав Юлиянов Василев, ЕГН ..., като секретар и Магдалена Чанкова Бонева, ЕГН ..., като член.
133. Секционна избирателна комисия № 294700133, Турция, Чайърова - Марина Николова Стефанова, ЕГН ..., като председател и Гергина Маринова Господинова, ЕГН ..., като член.
134. Секционна избирателна комисия № 294700134, Турция, Черкезкьой - Александър Димитров Йонов, ЕГН ..., като председател, Боряна Руменова Тодорова, ЕГН ..., като член и Шюкрю Междит Али, ЕГН ..., като член.
135. Секционна избирателна комисия № 294700135, Турция, Чорлу - кв. Казимие - Димитър Стефанов Славов, ЕГН ..., като председател, Иван Методиев Методиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Емил Димитров Димитров, ЕГН ..., като член и Ирина Мартинова Антонова, ЕГН ..., като член.
136. Секционна избирателна комисия № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар - Савина Костова Драганова, ЕГН ..., като председател, Виктория Йорданова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател, Михаил Михайлов Дервенски, ЕГН ..., като секретар, Албена Ангелова Кръстева, ЕГН ..., като член и Ремзие Расим Акиф, ЕГН ..., като член.
137. Секционна избирателна комисия № 294700137, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - Соня Върбанова Илиева, ЕГН ..., като председател, Евелина Василева Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател, Дафинка Георгиева Нешева, ЕГН ..., като член, Янка Христова Веселинова, ЕГН ..., като член и Севдалин Радев Стефанов, ЕГН ..., като член и вместо тях назначава.
138. Секционна избирателна комисия № 294700138, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - Мария Юлиянова Баракова, ЕГН ..., като заместник-председател, Диана Галенова Иванова, ЕГН ..., като секретар, Петра Валентинова Великова, ЕГН ..., като член, Юлия Стоянова Матеина, ЕГН ..., като член и Юмгюлсюм Закир Ахмед, ЕГН ..., като член.
139. Секционна избирателна комисия № 294700139, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - Пламен Георгиев Вражилов, ЕГН ..., като секретар, Йоана Христова Вълева, ЕГН ..., като член, Румяна Братоева Вълкова, ЕГН ..., като член и Нурен Билян Ахмед, ЕГН ..., като член.
140. Секционна избирателна комисия № 294700140, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - Георги Николов Чичев, ЕГН ..., като председател, Денислава Пламенова Василева, ЕГН ..., като заместник-председател, Румяна Любенова Борисова, ЕГН ..., като секретар, Диляна Лъчезарова Николаева, ЕГН ..., като член и Ибрахим Осман Джебеджи, ЕГН ..., като член.
141. Секционна избирателна комисия № 294700141, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - Димитър Николаев Домузов, ЕГН ..., като председател, Аделина Цветанова Митева, ЕГН ..., като заместник-председател, Георги Петров Шарков, ЕГН ..., като член и Георги Стоянов Илиев, ЕГН ..., като член.
142. Секционна избирателна комисия № 294700142, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - Славка Симеонова Шишкова, ЕГН ..., като заместник-председател, Елица Маринова Иванова, ЕГН ..., като секретар, Илко Маринов Нинов, ЕГН ..., като член и Емил Георгиев Трендафилов, ЕГН ..., като член.
143. Секционна избирателна комисия № 294800143, Украйна, Киев - Богомил Ценов Молов, ЕГН ..., като председател, Тони Георгиев Софрониев, ЕГН ..., като член, и Веселин Йорданов Узунов, ЕГН ..., като член.
144. Секционна избирателна комисия № 294800144, Украйна, Одеса - Любомир Богданов Николаев, ЕГН ..., като председател и Александър Венев Александров, ЕГН ..., като член.
145. Секционна избирателна комисия № 294900145, Унгария, Будапеща - Мартина Борисова Абрашева, ЕГН ..., като председател и Хари Пламенов Таинов, ЕГН ..., като член.
146. Секционна избирателна комисия № 295000146, ФР Германия, Берлин - Николай Атанасов Атанасов, ЕГН ..., като председател и Недялка Христова Станкова, ЕГН ..., като заместник-председател.
147. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Бон - Росен Георгиев Асенов, ЕГН ..., като заместник-председател и Николай Петров Стоянов, ЕГН ..., като секретар.
148. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Мюнхен - Цветомир Веселинов Вълчев, ЕГН ..., като секретар и Христина Христова Йотова, ЕГН ..., като член.
149. Секционна избирателна комисия № 295100149, Финландия, Хелзинки - Румен Василев Кастелов, ЕГН ..., като председател и Виктория Божидарова Илиева, ЕГН ..., като член.
150. Секционна избирателна комисия № 295200150, Франция, Париж - Марина Иванова Василева, ЕГН ..., като секретар и Мая Николаева Катранджиева, ЕГН ..., като член.
151. Секционна избирателна комисия № 295200151, Франция, Страсбург - Иван Йорданов Наумов, ЕГН ..., като секретар и Христо Христославов Загорчев, ЕГН ..., като член.
152. Секционна избирателна комисия № 295200152, Франция, Лион - Йордан Радев Метев, ЕГН ..., като заместник-председател и Владислав Георгиев Чакъров, ЕГН ..., като секретар.
153. Секционна избирателна комисия № 295200153, Франция, Тулуза - Талка Левчева Акова, ЕГН ..., като заместник-председател и Павлин Александров Атанасов, ЕГН ..., като секретар.
154. Секционна избирателна комисия № 295300154, Хърватия, Загреб - Пенка Хубчева Стоянова, ЕГН ..., като председател и Светослав Петров Цеков, ЕГН ..., като член.
155. Секционна избирателна комисия № 295400155, Чешка република, Прага - Николай Димитров Събев, ЕГН ..., като председател и Любен Иванов Леков, ЕГН ..., като заместник-председател.
156. Секционна избирателна комисия № 295500156, Швейцария, Берн - Любомир Петров Кабаков, ЕГН ..., като заместник-председател и Александър Кирилов Зарев, ЕГН ..., като секретар.
157. Секционна избирателна комисия № 295500157, Швейцария, Цюрих - Николай Радков Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател, Галина Ценкова Митова, ЕГН ..., като секретар и Геновева Георгиева Ненова, ЕГН ..., като член.
158. Секционна избирателна комисия № 295500158, Швейцария, Женева - Радко Константинов Кръстанов, ЕГН ..., като заместник-председател и Величка Димитрова Котева, ЕГН ..., като секретар и Володя Митков Божков, ЕГН ..., като член.
159. Секционна избирателна комисия № 295600159, Швеция, Стокхолм - Виолета Златкова Борисова, ЕГН ..., като председател и Иван Стефанов Ангелов, ЕГН ..., като член.
160. Секционна избирателна комисия № 295700160, Република Южна Африка, Претория - Вероника Руменова Петрова, ЕГН ..., като председател и Виолета Йорданова Гинова, ЕГН ..., като член.
161. Секционна избирателна комисия № 295800161, Япония, Токио - Ганка Георгиева Иванова, ЕГН ..., като председател и Елена Красимирова Даскалова, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната лицата, предложени от МВнР, ПП „ГЕРБ", ПП „АТАКА" и ПП „ДПС", и УТВЪРЖДАВА съставите на СИК извън страната, както следва:

1. Секционна избирателна комисия № 290100001, Австралия, Канбера - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дончо Илиев Миленов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Заркова
СЕКРЕТАР: Ирена Тодорова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Пламен Бончев Чуканов
Елена Георгиева Стефанова

2. Секционна избирателна комисия № 290200002 - Австрия, Виена - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Илиева Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Владимирова Каралеева
СЕКРЕТАР: Диана Кирилова Ковачева
ЧЛЕНОВЕ:
Милен Иванов Димитров
Диана Олегова Попова

3. Секционна избирателна комисия № 290300003, Албания, Тирана - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гентиян Хаджи Пируши
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Алинов Михайлов
СЕКРЕТАР: Цветелина Василева Чотова
ЧЛЕНОВЕ:
Марсида Хисени
Ваня Илиева Найденова

4. Секционна избирателна комисия № 290400004, Алжир, Алжир - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Мириянова Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добринка Николова Спасова
СЕКРЕТАР: Лазар Райков Йотов
ЧЛЕНОВЕ:
Радослава Ангелова Търпанова
Хазел Хасан Ахлуш

5. Секционна избирателна комисия № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Стоянова Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Стоянова
СЕКРЕТАР: Полина Светославова Златарева
ЧЛЕНОВЕ:
Адриана Луиза Ганчева
Катя Георгиева Сдашникова

6. Секционна избирателна комисия № 290600006, Афганистан, Кабул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Юриева Папазова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Цветанова Китева
СЕКРЕТАР: Владимир Димитров Върбанов
ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Анкова Младенова
Надежда Бориславова Делибеева-Николова

7. Секционна избирателна комисия № 290600007, Афганистан, Кандахар - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Велков Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Тодоров
СЕКРЕТАР: Илия Георгиев Налбантов
ЧЛЕНОВЕ:
Игор Димитров Игнатов
Петър Веселинов Луканов

8. Секционна избирателна комисия № 290700008, Белгия, Брюксел - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Милотинова Байчева
СЕКРЕТАР: Таня Стефанова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Христова Маринова
Едуард Томов Асенов

9. Секционна избирателна комисия № 290700009, Белгия, Гент - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Красимиров Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Танев Страхилов
СЕКРЕТАР: Джевдет Азис Сали
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Дончева Иванова
Виолета Станчева Русева

10. Секционна избирателна комисия № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Георгиев Стратиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Асенов Петров
СЕКРЕТАР: Сашка Петрова Гелева
ЧЛЕНОВЕ:
Венцислав Дончев Стоянов
Виолин Цанков Марков

11. Секционна избирателна комисия № 290900011, Великобритания, Лондон - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Христова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Светославов Славчев
СЕКРЕТАР: Владимир Ивов Никифоров
ЧЛЕНОВЕ:
Нина Михайлова Месалска
Жанет Емилова Грозева
Боряна Илиева Стойнова
Николай Николаев Зашев

12. Секционна избирателна комисия № 290900012, Великобритания, Глазгоу - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Венелинова Иванова-Козлева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Борисов Кръстев
СЕКРЕТАР: Мартин Димитров Димитров
ЧЛЕНОВЕ:
Радослав Пламенов Пенчев
Павел Станиславов Боев

13. Секционна избирателна комисия № 290900013, Великобритания, Дънди - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Александров Ганков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Внелинов Паунов
СЕКРЕТАР: Анна Антонова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Ася Людмилова Иванова
Николай Желев Желев

14. Секционна избирателна комисия № 291000014, Гърция, Атина - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Георгиев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нешка Петкова Даскалова
СЕКРЕТАР: Мариана Милкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Василев Узунов
Благородна Стоянова Филевска

15. Секционна избирателна комисия № 291000015, Гърция, Солун - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Русимова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Огнянова Миленова
СЕКРЕТАР: Мария Богомилова Спасова
ЧЛЕНОВЕ:
Пантелей Мирчев Спасов
Радослава Велизарова Кафеджийска

16. Секционна избирателна комисия № 291100016, Грузия, Тбилиси - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Дечков Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Неделчева Дебенова
СЕКРЕТАР: Дорина Проданова Балева
ЧЛЕНОВЕ:
Елизавета Добренова Пхакадзе
Анелия Иванова Вакарелова

17. Секционна избирателна комисия № 291200017, Дания, Копенхаген - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоханес Рупен Крикорян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Спасовска Жоевска
СЕКРЕТАР: Надя Иванова Белчева
ЧЛЕНОВЕ:
Фикрет Юмеросман Мюмюн
Васко Любенов Тошев

18. Секционна избирателна комисия № 291300018, Израел, Тел Авив - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Леон Бакалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Рафаелова Биджеранова-Недялкова
СЕКРЕТАР: Милка Танкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Антония Тенкова Начева
Димитър Филипов Серафимов

19. Секционна избирателна комисия № 291400019, Иран, Техеран - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Койчева Железчева-Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Цветанов Кунчев
СЕКРЕТАР: Чавдар Христов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Асенова Ангелова
Веска Ненкова Стоянова

20. Секционна избирателна комисия № 291500020, Ирландия, Дъблин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Янков Янков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Христов Генчев
СЕКРЕТАР: Венцислава Милкова Любенова
ЧЛЕНОВЕ:
Росен Стоянов Стоичков
Борислав Георгиев Найденов

21. Секционна избирателна комисия № 291600021, Испания, Мадрид - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фронка Младенова Милешкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Пламенова Петрова
СЕКРЕТАР: Мина Василева Попова
ЧЛЕНОВЕ:
Нели Николова Симеонова
Ангелина Георгиева Велевска

22. Секционна избирателна комисия № 291600022, Испания, Валенсия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Борисов Яналиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Николаева Стоянова
СЕКРЕТАР: Нина Руменова Любенова
ЧЛЕНОВЕ:
Славка Димитрова Славчева
Росица Георгиева Станимирова

23. Секционна избирателна комисия № 291600023, Испания, Аликанте - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янка Иванова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Илиев Станков
СЕКРЕТАР: Стефка Петкова Манчева
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Красимирова Кръстева
Нешо Петров Нешев

24. Секционна избирателна комисия № 291600024, Испания, Алкала де Енарес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Христова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Руменов Иванов
СЕКРЕТАР: Мирослав Благоев Асенов
ЧЛЕНОВЕ:
Милен Георгиев Митев
Деана Иванова Маринова-Вълкова

25. Секционна избирателна комисия № 291600025, Испания, Бенидорм - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариан Апостолов Уливеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашка Георгиева Асенова
СЕКРЕТАР: Ваня Димитрова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Неделчо Николаев Увалиев
Росица Димитрова Чавдарова

26. Секционна избирателна комисия № 291600026, Испания, Валядолид - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Сандова Стойнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Дончева Станева
СЕКРЕТАР: Георги Маринов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Здравка Колева Куртева
Раймонд Николов Сапарев

27. Секционна избирателна комисия № 291600027, Испания, Гандия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Русева Драганова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адриан Кисьов Бориславов
СЕКРЕТАР: Весела Тодорова Чепарова
ЧЛЕНОВЕ:
Корнелия Драганова Стойкова
Христо Стефанов Стайков

28. Секционна избирателна комисия № 291600028, Испания, Ел Елхидо - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Милчева Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Русев Русев
СЕКРЕТАР: Гергана Димитрова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ:
Станка Кунчева Казийска
Запрян Ламбрев Атанасов

29. Секционна избирателна комисия № 291600029, Испания, Енгера - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христилиана Маринова Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Хаджиев
СЕКРЕТАР: Руси Марианов Драганов
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Нанкова Добрева
Силвия Веселинова Маринова

30. Секционна избирателна комисия № 291600030, Испания, Кастейон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Георгиев Чонов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Младенчева
СЕКРЕТАР: Валя Благоева Тачева
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Радославов Китов
Йорданка Минчева Данова-Кирякова

31. Секционна избирателна комисия № 291600031, Испания, Колядо Вилялба - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Василева Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Григор Иванов Григоров
СЕКРЕТАР: Мариана Димитрова Пенкова
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Георгиева Иванова
Мария Драгомирова Арсовска

32. Секционна избирателна комисия № 291600032, Испания, Мостолес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Василева Койчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Костадинова Притропова
СЕКРЕТАР: Каролина Минчева Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Христо Неделчев Дянков
Роберто Димитров Димитров

33. Секционна избирателна комисия № 291600033, Испания, Мурсия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Траяна Димитрова Сарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Здравков Здравков
СЕКРЕТАР: Самуил Симеонов Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
Лидия Ненкова Ненкова
Румянка Маринова Славчева

34. Секционна избирателна комисия № 291600034, Испания, Олерия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Иванова Делевска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Славчев Станимиров
СЕКРЕТАР: Емил Кирилов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Красимира Ивайлова Чалова
Атанас Младенов Огнянов

35. Секционна избирателна комисия № 291600035, Испания, Палма де Майорка - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тензиле Закифова Юмерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Христов Томов
СЕКРЕТАР: Пламен Иванов Пенчев
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Павлинова Петрова
Иван Василев Кочев

36. Секционна избирателна комисия № 291600036, Испания, Памплона - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Кирилов Смиленов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
СЕКРЕТАР: Цанко Смилянов Хаджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Васил Костадинов Симидчиев
Васил Федев Павлов

37. Секционна избирателна комисия № 291600037, Испания, Сарагоса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Георгиев Балев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Николова Младенова
СЕКРЕТАР: Лилия Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:`
Христо Иванов Бичев
Димитър Панов Райновски

38. Секционна избирателна комисия № 291600038, Испания, Сеговия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Владимирова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цонка Красимирова Илиева
СЕКРЕТАР: Шибил Якимов Ланков
ЧЛЕНОВЕ:
Дарина Тодорова Дечева
Георги Рачев Георгиев

39. Секционна избирателна комисия № 291600039, Испания, Таррагона - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Михова Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Славеева Търкаланова
СЕКРЕТАР: Стефка Георгиева Каралеева
ЧЛЕНОВЕ:
Тани Антонов Минков
Илиана Тодорова Илиева-Дъбова

40. Секционна избирателна комисия № 291600040, Испания, Тафая - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Иванов Панчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шукри Лютвиев Лютвиев
СЕКРЕТАР: Златко Емилов Юзекчиев
ЧЛЕНОВЕ:
Силвана Георгиева Начева
Ахмед Исмаилов Демиров

41. Секционна избирателна комисия № 291600041, Испания, Торревиеха - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Николов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Николов Стойков
СЕКРЕТАР: Антон Станков Антонов
ЧЛЕНОВЕ:
Мариела Красимирова Иванова
Георги Димитров Горянов

42. Секционна избирателна комисия № 291600042, Испания, Хатива - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодора Илинова Илинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Ненков Петков
СЕКРЕТАР: Златка Георгиева Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Тихомир Любчев Стефанов
Ваня Атанасова Пенчева

43. Секционна избирателна комисия № 291600043, Испания, Хетафе - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Владимирова Ганева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Василева Велева
СЕКРЕТАР: Радослав Мирчев Жаблянов
ЧЛЕНОВЕ:
Върбан Христов Чаков
Нели Христова Кочева

44. Секционна избирателна комисия № 291700044, Италия, Рим - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ермелина Пейчева Пейчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Василев Кацамунски
СЕКРЕТАР: Даниела Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Ириев Кондов
Атанас Йорданов Стоев

45. Секционна избирателна комисия № 291700045, Италия, Неапол - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Бориславов Руфев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Славейкова Биволарска
СЕКРЕТАР: Дора Йорданова Ничева
ЧЛЕНОВЕ:
Веселин Велинов Венев
Галина Тихомирова Тодорова

46. Секционна избирателна комисия № 291800046, Канада, Отава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Цветкова Микова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Иванова Атанасова
СЕКРЕТАР: Йоана Димитрова Манолова
ЧЛЕНОВЕ:
Станислава Иванова Стойнева
Антония Тодорова Панделиева

47. Секционна избирателна комисия № 291800047, Канада, Торонто - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Маринова Чифчибашиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Стефанова Попова
СЕКРЕТАР: Камен Валентинов Диков
ЧЛЕНОВЕ:
Розмари Константин Де Мео
Николай Георгиев Паскалев

48. Секционна избирателна комисия № 291800048, Канада, Монреал - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Николаева Андонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бойков Великов
СЕКРЕТАР: Моника Петрова Вълева-Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Борис Кирилов Арнаутски
Ива Хубенова Беличка

49. Секционна избирателна комисия № 291900049, Катар, Доха - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симона Димитрова Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Имре Такач-Христова
СЕКРЕТАР: Александър Петров Каменаров
ЧЛЕНОВЕ:
Илиян Атанасов Ночев
Екатерина Иванова Лесова

50. Секционна избирателна комисия № 292000050, Кипър, Никозия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петранка Петкова Батанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Петров Господинов
СЕКРЕТАР: Светла Великова Желязкова
ЧЛЕНОВЕ:
Жанета Филипова Близнакова
Слава Калинова Павлова

51. Секционна избирателна комисия № 292000051, Кипър, Ларнака - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Колев Георгиев
СЕКРЕТАР: Нона Василева Флориди
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Цветанова Николова
Елеонора Любомирова Ангелова

52. Секционна избирателна комисия № 292000052, Кипър, Лимасол - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Койчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселка Цветанова Цанова
СЕКРЕТАР: Ира Денкова Велкова-Папагеоргиу
ЧЛЕНОВЕ:
Аделина Георгиева Ташева
Веселка Атанасова Градинарова

53. Секционна избирателна комисия № 292000053, Кипър, Пафос - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Христов Калев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Иванов Стоянов
СЕКРЕТАР: Мина Стоянова Тончева
ЧЛЕНОВЕ:
Филип Димитров Събев
Велислав Божинов Иванов

54. Секционна избирателна комисия № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Георгиева Параскева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Димитрова Йорданова
СЕКРЕТАР: Елка Емилиянова Сейкова-Гицоне
ЧЛЕНОВЕ:
Бойко Николов Ставрев
Андон Атанасов Бальов

55. Секционна избирателна комисия № 292100055, Китай, Пекин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Димитрова Енчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР: Мариета Петрова Рабаджиева-де Дескалси
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Доситеев Цветанов
Таня Симеонова Шишкова-Гермер

56. Секционна избирателна комисия № 292200056, Корея, Сеул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Илиева Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Христова Петрова
СЕКРЕТАР: Радостина Любомирова Николова
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Георгиева Кузманова
Теодора Вангелова Гюлчанова

57. Секционна избирателна комисия № 292300057, Косово, Прищина - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Викторов Андонов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Николаев Витков
СЕКРЕТАР: Димитър Руменов Цанев
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Димитров Михнев
Людмил Петров Котецов

58. Секционна избирателна комисия № 292400058, Кувейт, Кувейт - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветко Кирилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Владимиров Кючуков
СЕКРЕТАР: Стефка Христова Стойчева
ЧЛЕНОВЕ:
Илчо Тодоров Илиев
Ангел Стефанов Киров

59. Секционна избирателна комисия № 292500059, Ливан, Бейрут - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Йорданов Бекяров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Николаев Кръстанов
СЕКРЕТАР: Красимир Йорданов Драгнев
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Банов Жековски
Диян Радев Парушев

60. Секционна избирателна комисия № 292600060, Люксембург, Люксембург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Милков Иванчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Димитров Чочов
СЕКРЕТАР: Васил Янакиев Янев
ЧЛЕНОВЕ:
Методи Йорданов Филипов
Иванка Владимирова Ненова-Симеонова

61. Секционна избирателна комисия № 292700061, Македония, Скопие - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Серафимова Александрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Иванова Тодорова
СЕКРЕТАР: Йован Костов Чакаров
ЧЛЕНОВЕ:
Росица Йорданова Стоева
Ангел Димитров Банджов

62. Секционна избирателна комисия № 292700062, Македония, Битоля - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Розенова Евтимова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Генчова Николова
СЕКРЕТАР: Спаска Митрова
ЧЛЕНОВЕ:
Марийка Василева Савова
Мая Христовска

63. Секционна избирателна комисия № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан) - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Георгиева Паскалева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев
СЕКРЕТАР: Анна Тодорова Жечева
ЧЛЕНОВЕ:
Вълчо Стойчев Вълчев
Петя Петрова Николова

64. Секционна избирателна комисия № 292900064, Мароко, Рабат - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Костадинов Костадинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Георгиев Васев
СЕКРЕТАР: Павлина Боянова Манова
ЧЛЕНОВЕ:
Теодор Андреев Шевалей
Десислава Сергеева Пантева

65. Секционна избирателна комисия № 293000065, Молдова, Кишинев - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Тодорова Йордакиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Данаилов Забунов
СЕКРЕТАР: Федор Степанович Сабий
ЧЛЕНОВЕ:
Евелина Георгиева Швидченко
Яна Василевна Цветкова

66. Секционна избирателна комисия № 293000066, Молдова, Вулканещ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенко Илиев Василев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любовь Михайловна Келя
СЕКРЕТАР: Прасковья Ивановна Маева
ЧЛЕНОВЕ:
Оксана Пантелеева Гермек
Зоя Петрова Касапова

67. Секционна избирателна комисия № 293000067, Молдова, Кахул - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Павлова Пшеник
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Иванова Владова
СЕКРЕТАР: Васил Иванов Куртев
ЧЛЕНОВЕ:
Константин Икимович Иванов
Татяна Василева Пирняк

68. Секционна избирателна комисия № 293000068, Молдова, Комрат - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Августина Константинова Даскалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Георгиевич Радов
СЕКРЕТАР: Венета Асенова Мицева
ЧЛЕНОВЕ:
Татяна Ивановна Раковчена
Радион Иванович Велчев

69. Секционна избирателна комисия № 293000069, Молдова, Тараклия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николаевич Градинар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ольга Антоновна Вичева
СЕКРЕТАР: Максим Петрович Жепан
ЧЛЕНОВЕ:
Елена Афанасьиевна Палик
Тодор Христов Маринов

70. Секционна избирателна комисия № 293000070, Молдова, Твардица - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Йордакиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Георгиева Шошева
СЕКРЕТАР: Мария Данаилова Паскова
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Димитриевна Бобикова
Ирина Димитрова Кара

71. Секционна избирателна комисия № 293000071, Молдова, Чадър-Лунга - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Георгиева Гори
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Иванович Бузаджи
СЕКРЕТАР: Иван Георгиевич Формузал
ЧЛЕНОВЕ:
Сергей Иванович Ганев
Олег Иванович Куртев

72. Секционна избирателна комисия № 293100072, Мексико, Мексико - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Антонова Велева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Иванова Петрова
СЕКРЕТАР: Милена Георгиева Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Иво Димитров Железов
Цветана Колева Бързилова

73. Секционна избирателна комисия № 293200073, Нигерия, Абуджа - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Константинов Венков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Христов
СЕКРЕТАР: Албена Станиславова Бойнова
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Райчев Даскалов
Меглена Богданова Комарова

74. Секционна избирателна комисия № 293300074, Нидерландия, Хага - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Петров Жирков
СЕКРЕТАР: Селятин Есатов Селятинов
ЧЛЕНОВЕ:
Диан Валентинов Николов
Таня Тодорова Рабаджиева

75. Секционна избирателна комисия № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Христова Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Мирянов Рабаджиев
СЕКРЕТАР: Мариета Иванова Коларова
ЧЛЕНОВЕ:
Илия Стефанов Стойчев
Лиляна Димитрова Пенева

76. Секционна избирателна комисия № 293500076, Норвегия, Осло - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аспарух Ангелов Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николаев Геров
СЕКРЕТАР: Снежина Велинова Алфредова
ЧЛЕНОВЕ:
Анюта Бойкова Качева-Барбарова
Светла Цветкова Ковачева

77. Секционна избирателна комисия № 293600077, ОАЕ, Дубай - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Тодоров Дачев
СЕКРЕТАР: Теменужка Димитрова Азманска
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелина Недялкова Недялкова
Спаска Георгиева Генчева

78. Секционна избирателна комисия № 293700078, Полша, Варшава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Милчов Чакъров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Банов Данов
СЕКРЕТАР: Боян Матей Станиславски
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Емилянов Иванов
Поля Вескова Рачалова

79. Секционна избирателна комисия № 293800079, Португалия, Лисабон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Събев Караилиев
СЕКРЕТАР: Георги Ненов Христовски
ЧЛЕНОВЕ:
Дияна Георгиева Петкова
Станимир Петков Граматиков

80. Секционна избирателна комисия № 293900080, Румъния, Букурещ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Здравков Бориславов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страцимир Младенов Трифонов
СЕКРЕТАР: Димитър Иванов Роев
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Петрова Тотева
Любка Антонова Стоянова

81. Секционна избирателна комисия № 294000081, Русия, Москва - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Петров Ночев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Люцкан Кирилов Петров
СЕКРЕТАР: Румен Николов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Румяна Веселинова Янчева
Василка Петрова Кехайова

82. Секционна избирателна комисия № 294000082, Русия, Санкт Петербург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Бориславова Крушовенска-Кърджева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Димитров Андреев
СЕКРЕТАР: Елена Любенова Брюсова
ЧЛЕНОВЕ:
Вилдан Яшарова Амедова
Любомир Дочев Христов

83. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Вашингтон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Димитрова Джонс
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вася Атанасова Стоилов
СЕКРЕТАР: Людмила Желязкова Тасева
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Боянова Петкова
Марио Димитров Паскалев

84. Секционна избирателна комисия № 294100084, САЩ, Лос Анжелис - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдан Борисов Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Валентинов Казашки
СЕКРЕТАР: Павел Иванов Стамболийски
ЧЛЕНОВЕ:
Виктория Христова Иванова
Живка Кирилова Костова

85. Секционна избирателна комисия № 294100085, САЩ, Ню Йорк - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моника Симеонова Симеонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Василев Креснички
СЕКРЕТАР: Златко Иванов Паунов
ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Иванова Горова
Здравка Митков Иванова

86. Секционна избирателна комисия № 294100086, САЩ, Чикаго - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Цветанов Борисов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Миткова Знаймер
СЕКРЕТАР: Лила Ангелова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Боянка Маркова Кунева - Иванова
Ваня Лалева Богоева

87. Секционна избирателна комисия № 294100087, САЩ, Атланта - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Жан Захариева - Генова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Русева Уорд
СЕКРЕТАР: Галина Стефанова Дулянова
ЧЛЕНОВЕ:
Илия Николов Василев
Михалика Стойчева Жуглова

88. Секционна избирателна комисия № 294100088, САЩ, Атлантик Сити - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Георгиев Начев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Дякова Димитрова
СЕКРЕТАР: Ана Иванова Руски
ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Руменова Николова
Мариета Иванова Касева

89. Секционна избирателна комисия № 294100089, САЩ, Бостън - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Андреева Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Иванова Грашкина-Христов
СЕКРЕТАР: Златко Борисов Димитров
ЧЛЕНОВЕ:
Камен Асенов Козарев
Атанас Емилов Гроздев

90. Секционна избирателна комисия № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Петкова Господинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роза Ваклинова Кичукова
СЕКРЕТАР: Мария Павлова Цоцоркова - Каймакчиева
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Здравкова Андонова
Мария Валентинова Папазова - Папаличева

91. Секционна избирателна комисия № 294100091, САЩ, Дес Плейнс - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Асенова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Петров Шкьопу
СЕКРЕТАР: Вихра Михайлова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ:
Добри христов Карабонев
Надя Любомирова Едрева
Живка Т. Бубалова - Петрова
Радослав Николов Богоев

92. Секционна избирателна комисия № 294100092, САЩ, Детройт - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Иванов Гаджев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрий Иванов Митев
СЕКРЕТАР: Росица Кръстева Промкова
ЧЛЕНОВЕ:
Тамара Василева Брязова
Деян Руменов Кожухаров

93. Секционна избирателна комисия № 294100083, САЩ, Лас Вегас - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Стоянова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василий Николаевич Коганов
СЕКРЕТАР: Юлия Димитрова Церова
ЧЛЕНОВЕ:
Петър Христов Терзиев
Илия Димитров Атанасов

94. Секционна избирателна комисия № 294100094, САЩ, Орландо - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Любенова Казакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Феня Николова Соколова
СЕКРЕТАР: Георги Великов Панайотов
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Христова Чорбаджийска
Пламен Димитров Петков

95. Секционна избирателна комисия № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Костов Калаксъзов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илко Стефанов Мечкански
СЕКРЕТАР: Пламен Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ:
Димитрия Спасова Любомирова
Асен Атанасов Гюров

96. Секционна избирателна комисия № 294100096, САЩ, Форд Лодърдейл, Помпано бийч - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стоянов Сматракалев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Илиев Ращанов
СЕКРЕТАР: Стефка Иванова Йовчева
ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Георгиева Иванова
Елена Николаева Расуканова

97. Секционна избирателна комисия № 294200097, Сирия, Дамаск - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кирилов Угринов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стефанова Бозова
СЕКРЕТАР: Ивайло Любомиров Христов
ЧЛЕНОВЕ:
Стоил Олегов Златарски
Момчил Георгиев Димитров

98. Секционна избирателна комисия № 294300098, Словакия, Братислава - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Петров Урумов
СЕКРЕТАР: Еленка Андреева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Гаврилова Ницова - Ралникова
Янчо Иванов Янев

99. Секционна избирателна комисия № 294400099, Словения, Любляна - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Виолинов Патинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даринка Димитрова Петрова
СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев
ЧЛЕНОВЕ:
Виктор Красимиров Чаушев
Красимира Емилова Георгиева

100. Секционна избирателна комисия № 294500100, Сърбия, Белград - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Симеонов Кашканов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Емилов Труканов
СЕКРЕТАР: Ничка Георгиева Бечева
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Христов Енчев
Емилия Иванова Неделчева

101. Секционна избирателна комисия № 294600101, Тунис, Тунис - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славена Красимирова Гергова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гачо Йотов Гачевски
СЕКРЕТАР: Цветелина Георгиева Стоилова
ЧЛЕНОВЕ:
Катерина Георгиева Лазарова
Николай Трифонов Ненов

102. Секционна избирателна комисия № 294700102, Турция, Анкара - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Селима Хасан Рида
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салза Серафимова Белинова
СЕКРЕТАР: Зафира Велена Ахгелова
ЧЛЕНОВЕ:
Исмаил Хълми Исмаил
Катя Стоянова Лазарова

103. Секционна избирателна комисия № 294700103, Турция, Истанбул - Генерално консулство - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имрен Сабри Горал
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Добринов Добрев
СЕКРЕТАР: Айше Мюрсел Билял
ЧЛЕНОВЕ:
Мерсин Мюмюн Хатип
Гюрсел Ваид Хамид
Ирен Сабри Горал
Цонка Николаева Танева

104. Секционна избирателна комисия № 294700104, Турция, Истанбул - община Авджълар, кв. „Централен" - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюнсели Ахмет Махмуд
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерджан Хайри Мехмед
СЕКРЕТАР: Севдалина Добринова Бакалова
ЧЛЕНОВЕ:
Димитар Орлинов Орлинов
Севда Кирилова Романова
Рейхан Исмаил Ахмед
Бено Атанасов Бенов

105. Секционна избирателна комисия № 294700105, Турция, Истанбул - община Газиосманпаша, кв. Саръгьол - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тургут Туран Карагьоз
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асим Илхан Чауш
СЕКРЕТАР: Гюлюмсер Мехмед Мехмед
ЧЛЕНОВЕ:
Халиме Мехмедова Мустафова
Хюмет Исмаилов Хасанов
Ивелина Стефанова Дедева
Радослава Веселинова Василева

106. Секционна избирателна комисия № 294700106, Турция, Одрин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Берберова - Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Василева Николова
СЕКРЕТАР: Нурдане Бейсим Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Басри Мустафа Йостурк
Ширин Лютви Рахман

107. Секционна избирателна комисия № 294700107, Турция, Анталия - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Крумов Вълчанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Стефанова Кунева
СЕКРЕТАР: Раим Мустафа Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Руси Маринов Русев
Иван Димитров Митев

108. Секционна избирателна комисия № 294700108, Турция, Бабаески - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Мартинова Белинска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петю Петков Христов
СЕКРЕТАР: Алдомир Росенов Манасиев
ЧЛЕНОВЕ:
Захари Генадиев Иванов
Иван Маринов Господинов

109. Секционна избирателна комисия № 294700109, Турция, Бурса - община Йълдъръм - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Февзи Ремзи Делимехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсуф Енвер Тунджер
СЕКРЕТАР: Фатме Алиева Менедиева
ЧЛЕНОВЕ:
Мюнер Мюмюн Халиибрям
Левен Борисов Зебеков
Гергана Цекова Кукурина
Орхан Салимехмед Мустафа

110. Секционна избирателна комисия № 294700110, Турция, Бурса - община Османгази - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антонина Златкова Минчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюлейман Мехмед Садък
СЕКРЕТАР: Хатидже Фейзула Фейзула
ЧЛЕНОВЕ:
Спас Спасов Спасов
Марта Александрова Тунджер
Невин Мюмюнова Младенова
Даниела Кирилова Пенкова

111. Секционна избирателна комисия № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Дурмуш Мюмюн
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Миткова Ангелова
СЕКРЕТАР: Ердоан Хасан Бекир
ЧЛЕНОВЕ:
Анка Бисерова Симеонова
Варвара Евтимова Игнатова
Илхан Хасан Кьок
Светла Цветанова Стефанова

112. Секционна избирателна комисия № 294700112, Турция, Буюккаръщъран - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Осман Есманов Османов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нора Найденова Беримирова
СЕКРЕТАР: Стефан Младенов Димов
ЧЛЕНОВЕ:
Юзджан Зюлкюф Юмер
Райко Илиев Пепеланов

113. Секционна избирателна комисия № 294700113, Турция, Гебзе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сава Димитров Савов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златин Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Снежана Минкова Младенова
ЧЛЕНОВЕ:
Веждаил Ахмедов Мехмедов
Шенол Еминев Сюлейманов
Гюрсел Хюсеин Фетта
Деян Ангелов Катрачев

114. Секционна избирателна комисия № 294700114, Турция, Гебзе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Шериф Мурат
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Халилов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Валентина Димитрова Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Али Мустафов Дживгов
Красимир Иванов Георгиев
Лиляна Славчева Окан
Кръстина Иванова Лекова

115. Секционна избирателна комисия № 294700115, Турция, Ескишехир - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Касим Рашид Касим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Бойков Недков
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Турхан Сефаиев Етемов
Милица Борисова Янкова

116. Секционна избирателна комисия № 294700116, Турция, Измир - община Буджа - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Борисов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Димитров Добрев
СЕКРЕТАР: Светла Малинова Калинова
ЧЛЕНОВЕ:
Даниела Иванова Барекова
Туркян Шукри Шабан
Фахрие Махмуд Шакир
Румен Тодоров Тошев

117. Секционна избирателна комисия № 294700117, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Христов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Валентинова Величкова
СЕКРЕТАР: Стефан Димитров Костадинов
ЧЛЕНОВЕ:
Михаил Минчев Младенов
Йосиф Йосифов Лилов
Северин Северинов Мартинов
Росица Стаменова Минкова

118. Секционна избирателна комисия № 294700118, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Илиев Йовчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Тодоров Камбуров
СЕКРЕТАР: Лилия Филипова Зидарова
ЧЛЕНОВЕ:
Велизар Христов Василев
Димитър Данчев Димитров
Златко Георгиев Баджиев
Надя Михайлова Даскалова - Илова

119. Секционна избирателна комисия № 294700119, Турция, Измир - община Сарнъч - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Кирилов Зидаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Николова Андонова
СЕКРЕТАР: Милена Харалампиева Йовчева
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Павлова Баракова
Никола Димитров Гарчев
Ахмед Мустафа Хасан
Красимир Пенков Петров

120. Секционна избирателна комисия № 294700120, Турция, Измир - община Мендерес - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рушен Юмер Юмер
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Христова Кърова
СЕКРЕТАР: Лидия Станкова Калфова
ЧЛЕНОВЕ:
Петър Паунов Гушков
Йовка Божидарова Златева
Юсеин Бюрхан Ахмед
Румяна Христова Кръстева

121. Секционна избирателна комисия № 294700121, Турция, Измир - община Борнова - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Дечков Калфов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Ангелова Маджарова
СЕКРЕТАР: Павлина Делова Горостанова
ЧЛЕНОВЕ:
Мите Маринов Чаушев
Алил Салих Люман
Александър Тодоров Стоянов
Александър Веселинов Манов

122. Секционна избирателна комисия № 294700122, Турция, Измир - община Борнова - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кемал Юсеин Махмуд
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величко Динев Русев
СЕКРЕТАР: Гена Енчева Андонова
ЧЛЕНОВЕ:
Невин Селяйдинова Салимова
Валентин Петров Дилински
Анна Атанасова Султанова
Мариана Милкова Петрова

123. Секционна избирателна комисия № 294700123, Турция, Измит - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерол Акиф Мейзин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ракип Ракип Чауш
СЕКРЕТАР: Румен Георгиев Дойчев
ЧЛЕНОВЕ:
Велизар Методиев Иванов
Борис Асенов Борисов

124. Секционна избирателна комисия № 294700124, Турция, Капаклъ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Любомирова Заякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежан Асенов Чавдаров
СЕКРЕТАР: Добромира Стойкова Кирова
ЧЛЕНОВЕ:
Асен Ананиев Наумов
Галина Георгиева Александрова
125. Секционна избирателна комисия № 294700125, Турция, Кьорфез - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Асенова Колчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Илиев Ангелов
СЕКРЕТАР: Елисавета Богомилова Шкумбова
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Николова Станкова
Цвета Пенчева Минева

126. Секционна избирателна комисия № 294700126, Турция, Кълкларели - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Руменова Ценкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доротея Христова Бобчева
СЕКРЕТАР: Илона Бориславова Чавдарова
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Петрова Попова
Атанаска Кънчева Костадинова
Благовест Карамфилов Боянов

127. Секционна избирателна комисия № 294700127, Турция, Люлебургаз - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров
СЕКРЕТАР: Недко Минков Хараланпиев
ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Илиева Моллова
Деница Ивкова Михайлова
Невен Бисеров Узунов
Десислава Стефанова Колева

128. Секционна избирателна комисия № 294700128, Турция, Маниса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Генадиев Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОман Романов Стоичков
СЕКРЕТАР: Феим Рамадан Шабан
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Иванов Огнянов
Росица Темелкова Ганчева

129. Секционна избирателна комисия № 294700129, Турция, Муратлъ - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жасмина Миленкова Ананиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Илиянова Илиева - Смит
СЕКРЕТАР: Билян Светлинов Юлиянов
ЧЛЕНОВЕ:
Петя Георгиева Гайдарска
Светлин Юлиянов Киров

130. Секционна избирателна комисия № 294700130, Турция, Сарай - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Василева Кръстина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Тодорова Георгиева
СЕКРЕТАР: Хюсеин Хюсеин Говедар
ЧЛЕНОВЕ:
Махмуд Муаремов Нуриев
Румяна Николаева Вангелова

131. Секционна избирателна комисия № 294700131, Турция, Сердиван - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Пенчев Мичев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владина Иванова Петкова
СЕКРЕТАР: Стоян Атанасов Мичев
ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Велинова Христова
Славянка Иванова Пунова

132. Секционна избирателна комисия № 294700132, Турция, Текирдаа - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Димитров Самарджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хинка Благовестова Асенова
СЕКРЕТАР: Пламен Богданов Дудов
ЧЛЕНОВЕ:
Цеца Лазарова Иванова
Любомир Цветанов Спасов

133. Секционна избирателна комисия № 294700133, Турция, Чайърова - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Руменова Аргирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руско Алексиев Христов
СЕКРЕТАР: Георги Златков Христов
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Фильов Иванов
Катя Борисова Кирилова

134. Секционна избирателна комисия № 294700134, Турция, Черкезкьой - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Александов Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Давид Рашков Рашков
СЕКРЕТАР: Тургут Акиф Салим
ЧЛЕНОВЕ:
Емилия Петрова Христова
Ивайло Върбанов Ценов

135. Секционна избирателна комисия № 294700135, Турция, Чорлу - кв. Казимие - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Филибова Раданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Младенов Огнянов
СЕКРЕТАР: Гюнай Хюсню Садулах
ЧЛЕНОВЕ:
Кенан Себахаттин Исмаил
Нела Маринова Данаилова
Сабина Сашева Стоянова
Альоша Петков Иванов

136. Секционна избирателна комисия № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айтен Хайредин Бурханедин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нено Анатолиев Зидаров
СЕКРЕТАР: Десислава Иванова Петкова
ЧЛЕНОВЕ:
Илко Минков Данаилов
Светлин Емилов Миланов
Нилгюл Мехмед Ибрям
Бисер Стефанов Цонев

137. Секционна избирателна комисия № 294700137, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хасан Алиев Ормалиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Улкие Мехмедова
СЕКРЕТАР: Мирослав Илчев Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Емил Филипов Христов
Али Алиев
Наталия Михайлова Александрова
Недялчо Димитров Данчев

138. Секционна избирателна комисия № 294700138, Турция, Чорлу - кв. Йешилтепе - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Билян Евтимов Савов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Драгомирова Косева
СЕКРЕТАР: Диян Харизанов Ивелинов
ЧЛЕНОВЕ:
Лилия Димитрова Бонева
Михаил Александров Александров
Севинч Сефедин Ахмед
Вероника Кирилова Савова

139. Секционна избирателна комисия № 294700139, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Огнянов Шибилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христин Асенов Христинов
СЕКРЕТАР: Севдалина Анатолиева Зидарова
ЧЛЕНОВЕ:
Сибел Реджеб Саид Исмаил
Огнян Младенов Огнянов
Фикрие Бейтиева Вели
Пею Иванов Баджаров

140. Секционна избирателна комисия № 294700140, Турция, Чорлу - кв. Шейхсинан - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров Попов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джелил Исмаил Хасан
СЕКРЕТАР: Сезер Реджеб Саит
ЧЛЕНОВЕ:
Ангелина Манолова Юртсевер
Билян Мишев Павлов
Ирина Мартинова Антонова
Росен Маринов Спасов

141. Секционна избирателна комисия № 294700141, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Казим Расим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димо Делчев Донев
СЕКРЕТАР: Смаилхака Мустафа Мехмед
ЧЛЕНОВЕ:
Ангелина Кирилова Харалампиева
Васко Николов Атанасов
Фетия Хюсеин Мехмед
Нина Ангелова Йорданова

142. Секционна избирателна комисия № 294700142, Турция, Ялова - община Газиосманпаша - 7 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фиданка Игнатова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Неофитова
СЕКРЕТАР: Селиме Михадова Русадова
ЧЛЕНОВЕ:
Дорика Стефанова Цачева
Иванка Христова Атанасова
Фатме Нуриева Шакирова
Деляна Бориславова Русева

143. Секционна избирателна комисия № 294800143, Украйна, Киев - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Ценов Молов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Еманоилов Бунзин
СЕКРЕТАР: Исмегюл Сали Ахмед
ЧЛЕНОВЕ:
Тони Георгиев Софрониев
Красимира Евгениева Петрова

144. Секционна избирателна комисия № 294800144, Украйна, Одеса - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василий Дмитриевич Кириллов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гана Стоянова Пенева
СЕКРЕТАР: Ненка Христискова Евлогиева
ЧЛЕНОВЕ:
Розалина Недялкова Попова
Илиян Костов Костов

145. Секционна избирателна комисия № 294900145, Унгария, Будапеща - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Бориславов Кишмеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ботьо Здравков Сретенов
СЕКРЕТАР: Пламен Венциславов Пейков
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Христова Василева-Петковне
Снежина Янкова Данаилова

146. Секционна избирателна комисия № 295000146, ФР Германия, Берлин - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Памела Павлова Ненова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселинка Александрова Дечева-Ангелова
СЕКРЕТАР: Рангел Христов Васев
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Иванова Хлебарова
Десислава Георгиева Бакалчева-Панова

147. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Бон - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Руменов Стоименов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Антонова Търнева
СЕКРЕТАР: Петко Дамянов Гуглев
ЧЛЕНОВЕ:
Иван Илиянов Йорданов
Бойко Йотов Божков

148. Секционна избирателна комисия № 295000147, ФР Германия, Мюнхен - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Иванова Филипова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Добринова Георгиева
СЕКРЕТАР: Веселин Димитров Георгиев
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Георгиев Гегов
Кирил Бойков Киряков

149. Секционна избирателна комисия № 295100149, Финландия, Хелзинки - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Николаева Христова-Маринова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славина Николаева Петрова
СЕКРЕТАР: Христинка Цветанова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Стоянов Димитров
Живко Георгиев Стоянов

150. Секционна избирателна комисия № 295200150, Франция, Париж - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалина Дойчинова-Йовчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
СЕКРЕТАР: Радка Балабанова-Рулева
ЧЛЕНОВЕ:
Калина Стефанова Георгиева
Николай Георгиев Караджов

151. Секционна избирателна комисия № 295200151, Франция, Страсбург - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димитрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Руменова Шаркова
СЕКРЕТАР: Михаил Володиев Божков
ЧЛЕНОВЕ:
Росица Петкова Коеджикова
Анани Иванов Ананиев

152. Секционна избирателна комисия № 295200152, Франция, Лион - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Николов Райчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Илица Огнянова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ:
Иво Колев Георгиев
Янко Велков Велев

153. Секционна избирателна комисия № 295200153, Франция, Тулуза - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Манов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Ангелова Петрова
СЕКРЕТАР: Уляна Симеонова Богданска
ЧЛЕНОВЕ:
Добрина Русева Русева
Любомир Недялков Гаврилов

154. Секционна избирателна комисия № 295300154, Хърватия, Загреб - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Крулева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дориана Жак Коен
СЕКРЕТАР: Дияна Николова Гласнова
ЧЛЕНОВЕ:
Ани Иванова Цонева
Марин Тодоров Балтов

155. Секционна избирателна комисия № 295400155, Чешка република, Прага - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Балчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горяна Григорова Ленкова
СЕКРЕТАР: Кремена Димитрова Сханелцова
ЧЛЕНОВЕ:
Тюркян Акиф Мехмед
Еленко Стоянов Начев

156. Секционна избирателна комисия № 295500156, Швейцария, Берн - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирчо Желязков Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Апостолова Нончева-Гендова
СЕКРЕТАР: Мариела Василева Тунтова
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Красимирова Гигова
Виктория Тодорова Атанасова

157. Секционна избирателна комисия № 295500157, Швейцария, Цюрих - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Володя Митков Божков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Емилов Иванов
СЕКРЕТАР: Руслан Янев Тунтов
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Алексиева Кусева
Цецка Димитрова Иванова

158. Секционна избирателна комисия № 295500158, Швейцария, Женева - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Георгиева Ненова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Атанасова Генчева
СЕКРЕТАР: Вера Венелинова Йоцова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Христов Анчев
Валерий Георгиев Стоев

159. Секционна избирателна комисия № 295600159, Швеция, Стокхолм - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ангелова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Димитрова Стефанова
СЕКРЕТАР: Байрам Кадир Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Илиев Станков
Светла Николова Йотова

160. Секционна избирателна комисия № 295700160, Република Южна Африка, Претория - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ина Илиева Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Иванов Делев
СЕКРЕТАР: Росен Иванов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Иванов Александров
Емилиян Александров Георгиев

161. Секционна избирателна комисия № 295800161, Япония, Токио - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Лазарова Антонова-Мурата
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Иванова Николова
СЕКРЕТАР: Петър Иванов Николаев
ЧЛЕНОВЕ:
Светла Върбанова Бодова
Валентина Пенчова Генева

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол