Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо вх. № М-844 от 17.10.2011 г. от ОИК - Куклен, област Пловдив, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: предложението на кмета на община Куклен за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протокол от 17.10.2011 г. проведени консултации и между парламентарно представените партии, коалиции и партия „НДСВ" за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Борисов Начев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Лазаров Филев
СЕКРЕТАР: Фатме Шукриева Балабан
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарит Димитров Мавров
Биляна Атанасова Тачева
Елена Брайкова Брайкова
Сия Стайкова Костова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол