Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1237-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов“

Постъпила е жалба с вх. № М-854 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов", срещу решение № 183 от 14.10.2011 г. на ОИК - Първомай, област Пловдив, с което ОИК по сигнал от жалбоподателя в настоящото производство е установила нарушение на чл. 134, ал. 4 от ИК и е постановила да се издаде акт за установяване на административно нарушение на Янко Атанасов Атанасов - водач на МПС общинска собственост.
В жалбата са развити подробни съображения относно обстоятелствата, предмет на сигнала, а именно, че с автомобилите на „Домашния социален патронаж" на община Първомай, които разнасят храна на абонатите си, се разпространяват предизборни агитационни материали на кандидата за кмет и настоящ кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско".
Жалбоподателят моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на ново, с което да се разпореди издаването на акт за установяване на административно нарушение срещу кандидата за кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско".
Жалбата е постъпила в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Първомай, подадена е от лице с правен интерес от оспорването, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложената преписка по издаване на атакуваното решение ОИК - Първомай, е събрала всички относими към фактическата обстановка по сигнала данни, в това число писмени обяснения от водача на един от автомобилите на „Домашния социален патронаж" и придружаващата го санитарка, като не са установени данни кандидатът за кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско", да е съпричастен към извършеното нарушение, поради което ОИК - Първомай, правилно е решила да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на водача Янко Атанасов Атанасов, като същият е препратен по компетентност за издаване на наказателно постановление на областния управител на област с административен център Пазарджик.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов", срещу решение № 183 от 14.10.2011 г. на ОИК - Първомай, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол