Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1250-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Веселин Йорданов Балтаджиев – представляващ ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК – Бяла, област Русе

Постъпило е писмо с вх. № М-652 от 12.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Бяла. Към писмото е приложена жалба с вх. № Ж-8 от 10.10.2011 г. на ОИК - Бяла, както и заверени копия от обжалваното решение и доказателствата, въз основа на които е постановено същото.
Жалбоподателят твърди, че решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК - Бяла, е постановено по жалба от Мариан Петров Антонов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", по която ОИК - Бяла, вече се е произнесла с решение № 93 от 01.10.2011 г., като двете решения си противоречат. Моли да бъде извършена проверка и да бъде отменено решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК - Бяла, област Русе.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна. От приложените по преписката документи се установява, че ОИК - Бяла, е взела решение № 93 от 01.10.2011 г., с което е оставила без уважение жалбата на Мариан Петров Антонов относно проведена на 27.09.2011 г. среща в актовата зала на СОУ „Панайот Волов" - гр. Бяла, област Русе. Срещата била проведена по време, когато в училището са провеждали часове учениците от втора смяна и на нея била проведена предизборна агитация в полза на Веселин Балтаджиев, издигнат за кмет на общината от ПП „НДСВ", под формата на регионално синдикално събрание на КТ „Подкрепа". С обжалваното решение ОИК - Бяла, се е произнесла по жалба с вх. № Ж-5 от 07.10.2011 г. на същото лице относно същото събитие, като към жалбата си Мариан Петров Антонов е приложил и статия, поместена в бр. 36 на регионален седмичник „Нива", за кампанията на ПП „НДСВ" в община Бяла, област Русе..
Общинската избирателна комисия - Бяла, отново е обсъдила обстоятелствата, имащи значение за случая, и като е взела предвид статията, публикувана във в. „Нива" е постановила решение № 96 от 08.10.2011 г., с което е приела жалбата на Мариан Петров Антонов за основателна и е указала на директора на СОУ „Панайот Волов" да не допуска за в бъдеще провеждането на предизборна агитация в сградата на училището съвместно с участието на лица на изборна длъжност в синдикални организации. В мотивите към решението си ОИК - Бяла, е приела, че са налице достатъчно данни за водена предизборна кампания в нарушение на чл. 133, ал. 4 от ИК и на т. 13.6. от Решение № 37-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. на ЦИК, тъй като на 27.09.2011 г. е осъществена предизборна агитация на работно място с участието на лица на изборна длъжност в синдикална организация.
Общинската избирателна комисия - Бяла, е била сезирана с „жалби", които по съществото си представляват сигнали, за нарушение на чл. 133 и сл. от Изборния кодекс при провеждане на предизборна агитация. Обжалваното решение е в предвидената от закона форма, взето е на редовно заседание на ОИК при спазване на предвидения за това ред, но е необосновано и постановено в нарушение на материалния закон, което налага неговата отмяна. Видно от мотивите към обжалваното решение изводите на комисията са противоречиви и не се подкрепят от събраните по преписката доказателства. Комисията е приела, че е налице нарушение на чл. 133, ал. 4 от ИК, извършено от Андрей Върбанов - главен секретар на КТ „Подкрепа". По-нататък в мотивите си ОИК - Бяла приема, че липсват данни, които да обосноват извод за осъществяване на състава на визираната правна норма - лице, заемащо изборна длъжност в синдикална организация да е провеждало предизборна агитация на работното си място. В резултат правният извод на комисията за наличие на нарушение на чл. 133, ал. 4 от Изборния кодекс се явява необоснован.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96 от 8 октомври 2011 г. на ОИК - Бяла, като необосновано и незаконосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол