Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1257-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК –Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № М-298 от 01.10.2011 г. на ЦИК от Бойка Арабаджиева - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Кирково, срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Кирково. Възразява се срещу начина за определяне броя на ръководния състав на СИК и несъобразяване с предложенията на БСП за членове на СИК.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от представените по преписката документи решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково, е в предвидената от закона форма, постановено е при спазване на изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК при липса на постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, на консултациите при кмета на общината за състава на СИК, поради което ОИК - Кирково, е притежавала и материалната компетентност да назначи СИК в община Кирково.
Общинската избирателна комисия - Кирково, е спазила разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и на чл. 35, ал. 3 от ИК, Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК, както и императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща секционна избирателна комисия, включително и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии, поради което жалбата се явява неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Бойка Арабаджиева - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Кирково, срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол