Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1259-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: отказ за регистрация на застъпници извън страната на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-23-80 от 02.10.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Костадин Стоянов Пандуров - пълномощник на представляващите коалицията Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената и ЕГН на 2 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно от 29.09.2014 г. в полза на Иван Костадинов Гебрелиев, Александър Толев Милушев, Костадин Стоянов Пандуров и Миглена Тодорова Иванова.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултата от която е получен с вх. № НС-00-450 от 03.10.2014 г., се установи, че 2 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години към датата на регистрация и не са регистрирани като застъпници на други кандидатски листи. Проверката констатира, че предложените две лица са регистрирани като кандидати за народни представители в Девети многомандатен изборен район - Кърджалийски, и в Седемнадесети многомандатен изборен район - Пловдивски.

Съгласно чл. 117 от ИК застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местни органи, обществени организации и избирателни комисии.

Анализът на цитираната по-горе разпоредба и всички останали разпоредби от Глава седма „Застъпници" от ИК (в т.ч. тези, визиращи правата и задълженията на застъпниците) сочи, че качеството на застъпник е несъвместимо с качеството на кандидат за народен представител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. и протоколно решение на ЦИК от 3 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в избирателни секции извън страната: Радка Николова Коджабашева, ЕГН ..., която е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалицията под № 1 в 9. Кърджалийски многомандатен изборен район, и Тезджан Феймиева Наимова, ЕГН ..., която е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалицията под № 4 в 9. Кърджалийски многомандатен изборен район и под № 10 в листата на коалицията в 17. Пловдивски многомандатен изборен район.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 00:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол