Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", подписано от представляващия Петър Симеонов Ангелов , заведено под № 70 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.01.2011 г. по ф.д. № 626/2010 г. на СГС - ФО, VІ-13 състав, за вписване на партиите в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ТО, 1 състав, по ф. д. № 626/2010 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 92 на „Държавен вестник", бр. 21 от 15.03.2011 г.; образец от подписа на председателя и представляващ партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-433 от 04.08.2011 г. на Сметната палата; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС по ф.д. № 626/2010 г.; заверено от съда копие от устава на партията; протокол от 02.05.2011 г. от заседание на Политическия съвет на партията с взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 0033 от 04.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9863 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол