Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1273-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Димитър Бойчев Петров срещу предизборна агитация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ на интернет сайт www.silnabulgaria.com

 

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № Ж-1 от 05.10.2014 г. от Димитър Бойчев Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", препратена от РИК във Втори изборен район - Бургаски. В жалбата са изложени твърдения за нарушение на забраната за водене на предизборна агитация в изборния ден съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК.

Преписката по жалбата съдържа следните документи: жалба рег. № 8 от 05.10.2014 г. на РИК - Бургас, решение № 297-НС от 05.10.2014 г. на РИК - Бургас, ведно с протокол за обявяване на решението.

Жалбата се явява допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

След като извърши служебна проверка на сайта www.silnabulgaria.com, Централната избирателна комисия установи следното:

В рубриката на сайта „Как да гласуваме на изборите" е публикуван материал, който съдържа характеристиките на бюлетина за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На същия няма отбелязване „образец", но се съдържа отбелязване в квадратчето под № 13 - КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че нарочното отбелязване на номер 13 по своята същност представлява призив за подкрепа на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, което, от друга страна, е нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 182, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс и чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в нарушаване на забраната за недопускане на предизборна агитация в изборния ден.

Централната избирателна комисия на основание чл. 43, ал. 3 от ЗАНН ВЪЗЛАГА на МВР - СДВР да установи самоличността на главния редактор и собственик на сайта www.silnabulgaria.com. След връщане на информация относно самоличността на нарушителя от МВР - СДВР оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2014 в 16:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол