Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1282-ПВР/МИ
София, 07.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от кмета на община Долна Митрополия, община Плевен, област Плевен, с вх. № ПВР-14-7 от 06.10.2014 г. на ЦИК за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е във връзка с произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, на 12 октомври 2014 г. за вземане на печата за нуждите на СИК в с. Победа и прибирането на книжата и материалите от частичния избор в същото помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. в община Долна Митрополия, за да се вземе неизползвания печат за нуждите на СИК в с. Победа при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, на 12 октомври 2014 г.

След изваждане на неизползвания печат на СИК - Победа, помещението се запечатва незабавно по описания по-долу ред.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. в община Долна Митрополия, за да се поставят в него изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината длъжностно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Победа, помещението задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещението и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.10.2014 в 21:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол