Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1294-МИ
София, 21.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК – Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-811 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК - Враца.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 218/12.10.2011 г. - оригинал; препис-извлечение от протокол от заседание № 30 на ОИК - Враца, от 11.10.2011 г. - оригинал; жалба с вх. № 211 от 09.10.2011 г.; решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, за регистриране на Маргарит Марков Маждраков за застъпник; особено мнение на Румяна Маринова Петкова - член на ОИК - Враца, относно регистрирането на жалбоподателя като застъпник - заверено копие; заявление с вх. № 209 от 06.10.2011 г. на ОИК - Враца, от Григор Томов за регистриране на застъпник - заверено копие; пълномощно № 06-08-ПВР-МИ 2011 г. на Маргарит Марков Маждраков да представлява ПП „Движение за права и свободи"; решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, за регистрирането на Маргарит Марков Маждраков като кандидат за общински съветник от ПП „Движение „Свободен избор" под № 5 в кандидатската листа - заверено копие.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е недопустима.

В жалбата се сочат оплаквания, че на Маргарит Маждраков, регистриран като застъпник на кандидат за кмет с удостоверение № 3 от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, му е отказано да присъства на заседание на комисията.

Маргарит Марков Маждраков е регистриран с решение № 195-МИ от 20.06.2011 г. на ОИК - Враца, като кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи".

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г., с което Маргарит Маждраков е регистриран като застъпник на независимия кандидат за кмет Григор Томов Григоров. Централната избирателна комисия се е произнесла със свое Решение № 1178-МИ от 14.10.2011 г., с което е отменено решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца.

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Маргарит Марков Маждраков срещу действия на ОИК - Враца, като недопустима

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2011 в 23:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол