Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1300-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-727/06.10.2011 г. от Васил Гълъбов Михайлов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Силвия Павлова Павлова да бъде назначена Светла Василева Асенова. Към предложението са приложени: заявление от Силвия Павлова Павлова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Светла Василева Асенова; копие от диплома за завършено висше образование; пълномощно на Васил Гълъбов Михайлов - организационен секретар на ПП „ГЕРБ" в община Костинброд.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Силвия Павлова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Светла Василева Асенова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 19:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол