Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1304-ПВР/МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 173 от 08.10.2011 г. на ОИК – Димитровград

Постъпила е жалба с вх. № М-765 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Димитър Хаджииванов - представител на ПП „Лидер", Любомир Богданов - представител на коалиция „Граждани за Димитровград", Данчо Данев - представител на ПП „ЗНС", срещу решение № 173 от 08.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, с което е отхвърлена жалба с вх. № 175 от 07.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, за нарушения при разпространяването на агитационни материали, поставени на електрически стълбове в община Димитровград. Иска се отмяна на решението като незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Видно от представените документи по преписката след извършена проверка ОИК - Димитровград, е установила, че действително агитационни материали на коалиция „ДА за Димитровград" са поставени върху електрическите стълбове на уличното осветление по булевард „Димитър Благоев" при наличието на заповед № РД-06-1858/09.09.2011 г. от кмета на община Димитровград, според която електрическите стълбове изрично се изключват като места за поставяне на агитационни материали.
Въпреки че заповед № РД-06-1858 от 09.09.2011 г. на кмета на общината е издадена в изпълнение на чл. 134, ал. 3 от ИК, в случая, за да отхвърли жалба с вх. № 175 от 07.10.2011 г., ОИК - Димитровград, в своето решение № 173 от 08.10.2011 г. се е позовала на Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Димитровград и е приела, че нейното прилагане изключва прилагането на чл. 134, ал. 3 от ИК.
Доколкото общинска наредба като нормативен акт от по-ниска степен съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА не може да изключи прилагането на специалните императивни законови норми на Изборния кодекс, решение № 173 от 08.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, е незаконосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 173 от 08.10.2011 г. на ОИК - Димитровград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол