Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1305-ПВР
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2068 от 22.10.2011 г. от ПП „ГЕРБ" в СИК № 293300074, Нидерландия, Хага, освобождаване на секретаря на комисията Селятин Есатов Селятинов и на негово място да бъде преназначен Мартин Петров Ширков, досегашен заместник-председател, а на мястото на Мартин Петров Ширков, досегашен заместник-председател, да бъде назначена Полина Яне Цеков; по предложение вх. № 2064 от 22.10.2011 г. от ръководителя на Генералното консулство на Република България в Чикаго в СИК № 294100086, САЩ, Чикаго, за освобождаване члена на комисията Ваня Лалева Богоева, ЕГН ..., и на нейно място да бъде назначена Бистра Гочева Христова, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Селятин Есатов Селятинов, ЕГН ....
ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Мартин Петров Ширков, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Полина Яне Цеков, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100086, САЩ, Чикаго, Ваня Лалева Богоева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100086, САЩ, Чикаго, Бистра Гочева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 19:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол