Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1306-ПВР
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. за назначаване съставите на СИК извън страната, както следва:
- номерът на секционна избирателна комисия 294100093, САЩ, Лас Вегас, е изписан грешно „294100083";
- номерът на секционна избирателна комисия 295000148, ФР Германия, Мюнхен, е изписан грешно „295000147";
- в СИК № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, имената на заместник-председателя Симона Петрова Шкьопу са изписани грешно „Симеон Петров Шкьопу";
- в СИК № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, фамилното име на члена на комисията Адриана Луиза Ганчев е изписано грешно „Ганчева";
- в СИК № 291500020, Ирландия, Дъблин, бащиното име на секретаря на комисията Венцислава Милчова Любенова е изписано грешно „Милкова";
- в СИК № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, фамилното име на члена на комисията Деана Иванова Маринова-Вълканова е изписано грешно „Вълкова";
- в СИК № 291600026, Испания, Валядолид, фамилното име на председателя на комисията Росица Сандова Стойнева е изписано грешно „Стойнова";
- в СИК № 291600034, Испания, Олерия, бащиното име на заместник-председателя на комисията Красимир Славейков Станимиров е изписано грешно „Славчев";
- в СИК № 291600038, Испания, Сеговия, фамилното име на секретаря на комисията Шибил Якимов Данков е изписано грешно „Ланков";
- в СИК № 292100055, Китай, Пекин, фамилното име на секретаря на комисията Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси е изписано грешно „Рабаджиева";
- в СИК № 292700061, Македония, Скопие, собственото име на заместник-председателя на комисията Биляна Иванова Тодорова е изписано грешно „Илияна";
- в СИК № 292900064, Мароко, Рабат, бащиното име на члена на комисията Теодор Андрей Шевалей е изписано грешно „Андреев";
- в СИК № 293000065, Молдова, Кишинев, бащиното име на члена на комисията Евелина Григориевна Швидченко е изписано грешно „Георгиева";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на секретаря на комисията Васил Иванович Куртев е изписано грешно „Иванов";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на члена на комисията Татяна Василиевна Пирняк е изписано грешно „Василева";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Мария Дмитриевна Бобикова е изписано грешно „Димитриевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Ирина Дмитрова Кара изписано грешно „Димитрова";
- в СИК № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, бащиното име на председателя на комисията Богдан Боянов Атанасов е изписано грешно „Борисов";
- в СИК № 294100087, САЩ, Атланта, собственото име на члена на комисията Михаилка Стойчева Жуглова е изписано грешно „Михалика";
- в СИК № 294100093, САЩ, Лас Вегас, фамилното име на заместник-председателя на комисията Василий Николаевич Колганов е изписано грешно „Коганов";
- в СИК № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, фамилното име на председателя на комисията Стефан Костов Колаксъзов е изписано грешно „Калаксъзов";
- в СИК № 294700102, Турция, Анкара, фамилното име на секретаря на комисията Зафира Велена Ангелова е изписано грешно „Ахгелова";
- в СИК № 294700106, Турция, Одрин, бащиното име на председателя на комисията Антоанета Ненова Берберова-Колева не е изписано;
- в СИК № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, собственото име на председателя на комисията Снежана Иванова Филипова е изписано грешно „Снежанка";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на председателя на комисията Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева не е изписано;
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на секретаря на комисията Радка Николова Балабанова-Рулева не е изписано;
- в СИК № 295500158, Швейцария, Женева, фамилното име на заместник-председателя на комисията Нели Атанасова Ганчева е изписано грешно „Генчева".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г., както следва:
- номерът на секционна избирателна комисия 294100093, САЩ, Лас Вегас, вместо „294100083" да се чете „294100093";
- номерът на секционна избирателна комисия 295000148, ФР Германия, Мюнхен, вместо „295000147" да се чете „295000148";
- в СИК № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, имената на заместник-председателя Симона Петрова Шкьопу вместо „Симеон Петров Шкьопу" да се четат „Симона Петрова Шкьопу";
- в СИК № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, фамилното име на члена на комисията Адриана Луиза Ганчев вместо „Ганева" да се чете „Ганчев";
- в СИК № 291500020, Ирландия, Дъблин, бащиното име на секретаря на комисията Венцислава Милчова Любенова вместо „Милкова" да се чете „Милчова";
- в СИК № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, фамилното име на члена на комисията Деана Иванова Маринова-Вълканова вместо „Вълкова" да се чете „Вълканова";
- в СИК № 291600026, Испания, Валядолид, фамилното име на председателя на комисията Росица Сандова Стойнева вместо „Стойнова" да се чете „Стойнева";
- в СИК № 291600034, Испания, Олерия, бащиното име на заместник-председателя на комисията Красимир Славейков Станимиров вместо „Славчев" да се чете „Славейков";
- в СИК № 291600038, Испания, Сеговия, фамилното име на секретаря на комисията Шибил Якимов Данков вместо „Ланков" да се чете „Данков";
- в СИК № 292100055, Китай, Пекин, фамилното име на секретаря на комисията Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси место „Рабаджиева" да се чете „Арабаджиева";
- в СИК № 292700061, Македония, Скопие, собственото име на заместник-председателя на комисията Биляна Иванова Тодорова вместо „Илияна" да се чете „Биляна";
- в СИК № 292900064, Мароко, Рабат, бащиното име на члена на комисията Теодор Андрей Шевалей вместо „Андреев" да се чете „Андрей";
- в СИК № 293000065, Молдова, Кишинев, бащиното име на члена на комисията Евелина Григориевна Швидченко вместо „Георгиева" да се чете „Григориевна";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на секретаря на комисията Васил Иванович Куртев вместо „Иванов" да се чете „Иванович";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на члена на комисията Татяна Василиевна Пирняк вместо „Василева" да се чете „Василиевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Мария Дмитриевна Бобикова „Димитриевна" да се чете „Дмитриевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Ирина Дмитрова Кара „Димитрова" да се чете „Дмитрова";
- в СИК № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, бащиното име на председателя на комисията Богдан Боянов Атанасов вместо „Борисов" да се чете „Боянов";
- в СИК № 294100087, САЩ, Атланта, собственото име на члена на комисията Михаилка Стойчева Жуглова вместо „Михалика" да се чете „Михаилка";
- в СИК № 294100093, САЩ, Лас Вегас, фамилното име на заместник-председателя на комисията Василий Николаевич Колганов вместо „Коганов" да се чете „Колганов";
- в СИК № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, фамилното име на председателя на комисията Стефан Костов Колаксъзов вместо „Калаксъзов" да се чете „Колаксъзов";
- в СИК № 294700102, Турция, Анкара, фамилното име на секретаря на комисията Зафира Велена Ангелова вместо „Ахгелова" да се чете „Ангелова";
- в СИК № 294700106, Турция, Одрин, бащиното име на председателя на комисията Антоанета Ненова Берберова-Колева вместо „Антоанета Берберова-Колева" да се чете „Антоанета Ненова Берберова-Колева";
- в СИК № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, собственото име на председателя на комисията Снежана Иванова Филипова вместо „Снежанка" да се чете „Снежана";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на председателя на комисията Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева вместо „Розалина Дойчинова-Йовчева" да се чете „Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на секретаря на комисията Радка Николова Балабанова-Рулева вместо „Радка Балабанова-Рулева" да се чете „Радка Николова Балабанова-Рулева";
- в СИК № 295500158, Швейцария, Женева, фамилното име на заместник-председателя на комисията Нели Атанасова Ганчева вместо „Генчева" да се чете „Ганчева".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 19:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол