Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1311
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Кирково, с вх. № ЕП-14-60 от 08.10.2014 г. на ЦИК , за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането е във връзка с преместването на изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и прибирането им в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Също така е във връзка и с произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, на 12 октомври 2014 г. и прибирането на книжата и материалите от него в същото помещение.

Общинската избирателна комисия - Кирково, прави искане и за отваряне на помещението, в което се съхраняват книжата и материалите, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с цел прибирането в него на книжата и материалите от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. и частичния избор на 12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 3  септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместването им за съхранение в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Достъпът до помещението в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с цел прибиране на книжата и материалите от частичния избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, на 12 октомври 2014 г.

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 - 27 Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, на 12 октомври 2014 г., последното се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на общината, и подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол