Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1333-МИ
София, 23.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Александър Долев – кмет на община Пловдив, срещу решение № 104-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ОИК – Пловдив, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 2175 от 22.10.2011 г. на ЦИК от Александър Долев - кмет на община Пловдив, срещу решение № 104-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, с което общинската избирателна комисия според жалбоподателя е решила в нарушение на закона, че е в противоречие с разпоредбите на чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, съгласно който след приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231 в общинската администрация на комисия в състав, определен по реда по чл. 35 от ИК.

Според жалбоподателя Решение № 1264-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ЦИК в т. 5 следва разпоредбите на ИК и указва „след получаване от ОИК на екземплярите от протоколите с резултатите от гласуването, предназначени за общинската администрация, торбите и пликовете с изборни книжа и материали се транспортират до общинската/районна администрация и се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от председателя/заместник-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК - представители на различни партии и коалиции".

В жалбата се пояснява, че комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК са ситуирани в районните администрации на община Пловдив, където следва да приемат посочената по-горе документация. По спореното решение общинската избирателна комисия се указва, че предаването на: избирателните списъци с приложенията към тях (декларации и удостоверения); печатът на СИК; протоколите от гласуването - неразпластени; протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, разположени в Палата № 7 на Международен панаир Пловдив. На същото място на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК се предават и протоколите с резултатите от гласуването, предназначени за общинската администрация, торбите и пликовете с изборни книжа и материали.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия намира, че доколкото предаването на изборните книжа и материали изцяло е по реда на правилата, разписани в Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ЦИК и се извършва от съответните членове на СИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, то атакуваното решение не противоречи на материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно, а подадената жалба е оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Долев - кмет на община Пловдив, срещу решение № 104-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив.

УКАЗВА на ОИК - Пловдив, при предаването на изборните книжа и материали на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК да се прилагат правилата, разписани в Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20.10.2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.10.2011 в 19:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол