Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1342-ПВР
София, 25.10.2011

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката

На основание чл. 26, ал. 1, т. 41 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България.

2. Общинските избирателни комисии да предоставят списъците за допълниелно вписване на придружителите от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при произвеждане на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, на териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ , съгласно т.4 от Решение №1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. на ЦИК, в следните срокове:

а) не по-късно от 28 октомври 2011 г. за гласуването на 23 октомври 2011 г.;

б) не по-късно от 04.11.2011 г. при евентуалното произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

3. Проверките по т. 1 се извършва за всички придружители, вписани в списъците за допълнително вписване на придружителите в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички лица, вписани в списъците за допълнително вписване на придружителите;

б) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от два пъти сред въведените по буква „а";

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква б" в електронен вид. Проверка за наличие на положен подпис в списъците за допълнително вписване на придружителите. Отразяване в електронния списък на лицата, вписани като придружители на на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции;

г) изготвяне на копия от страниците на списъците за допълнително вписване на придружителите с положените подписи от лицата по буква „а";

д) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от списъците за допълнително вписване на придружителите.

4. Изготвеният окончателен списък по т. 5, буква „д" се предава на ЦИК.

5. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ се задължават да върнат получените списъци за допълнително вписване на придружителите на общинските избирателни комисии срещу приемно-предавателна разписка, подписана от представители на ТЗ ГРАО и общинските избирателни комисии.

6. За извършване на проверката по т. 1 в списъците за допълнително впсване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката извън страната същите се предоставят от ЦИК на ГД „ГРАО" по реда на т. 2 веднага след получаването им в ЦИК.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общинските избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.10.2011 в 14:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол