Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1349-НС
София, 23.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“ против решение № 99-22-НС от 17.10.2014 г. на РИК – Смолян

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Образувано е по жалба, подадена от Рабие Лютвиева Кьосева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", против решение № 99-22 НС от 17.10.2014 г. на РИК - Смолян.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК - Смолян, поради това, че постановявайки обжалваното решение при хипотезата на чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия неправилно и незаконосъобразно не е изпълнила указанията, дадени и с Решение № 1293-НС от 8.10.2014 г. на ЦИК.

Твърди се, че от изнесената фактическа обстановка в обжалваното решение е видно, че РИК - Смолян, макар и да е изпълнила дадените и задължителни указания от ЦИК и да е установила релевантните факти, водещи до извода за установяване на извършено нарушение на нормата на чл. 161, ал. 1 от ИК, поради липсата на мнозинството, изискуемо от закона, е постановила обжалваното решение при хипотезата на отхвърляне. Претендира се отмяна на решение № 99-22-НС от 17.10.2014 г. на РИК - Смолян, като незаконосъобразно, неправилно и постановено в нарушение на административно-процесуалните правила, поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата за допустима, като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 73, ал. 1 от ИК, а разгледана по същество за основателна.

Видно от мотивите към обжалваното решение РИК - Смолян, е изпълнила дадените й указания и макар и по косвен начин е установила обстоятелството и правилно е възприела извода относно наличието на релевантния за правилното решаване на случая юридически факт, а именно, че на процесната дата, 26.09.2014 г., кандидатът за народен представител Марин Ташев Захариев в качеството му на заместник-кмет на община Смолян не е ползвал неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск, с което е нарушил разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички, събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в отхвърления първоначален проект за решение на РИК - Смолян, намира, че обжалваното решение е немотивирано и както де факто, така и де юре с него въпросната РИК не е решила случая по същество.

Предвид горното и с оглед изложените както по-горе, така и обективираните в мотивите към Решение № 1293-НС от 8.10.2014 г. на ЦИК съображения, и на основание чл. 73, ал. 1 от ИК, чл. 57, ал. 1 т. 1, 2 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 99-22 НС от 17.10.2014 г. на РИК - Смолян.

Установява извършено нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК от кандидата за народен представител Марин Ташев Захариев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на извършеното нарушение от Марин Ташев Захариев на разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК, като събере по служебен ред данни относно необходимите задължителни за съставяне на акта реквизити.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.10.2014 в 21:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол