Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1354-НС
София, 07.11.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от зам.-кмета и главния секретар на Столична община, с вх. № НС-07-89 от 30.10.2014 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., за прибиране в него на намерени от районни администрации на Столична община между материалите, които не подлежат на съхранение по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, на кочани с неизползвани бюлетини и отрязъци от бюлетините, с които е гласувано, изброени в писма с изх. № РД-96-00-11 от 9 октомври 2014 г. на район Изгрев, № ИК-9200-98 от 10 октомври 2014 г. на район Средец, № 9600-4 от 15 октомври 2014 г. на район Студентски; № РД-3700-12 от 17 октомври 2014 г. на район Възраждане, № 9600-165 от 14 октомври 2014 г. на район Искър.

Изброените книжа в цитираните по-горе писма и приложените към тях констативни протоколи подлежат на съхранение по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК и следва да бъдат опаковани по райони в отделни пакети заедно с констативните протоколи на съответната районна администрация. Върху пакетите следва да се постави описание, за да се посочи за коя секция се отнасят и за коя районна администрация и да се подпишат от длъжностните лица, определени със заповед на кмета по чл. 287 от Изборния кодекс, както и да се положи печата на комисията.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия констатира, че са налице условията, посочени в Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК и във вр. с чл. 287, ал. 8, изр. 3 и т. 24 и 25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. за прибиране на неизползвани бюлетини, кочани от използвани бюлетини, отрязъци с номера на бюлетините и печат на СИК, посочени в писма с изх. № РД-96-00-11 от 9 октомври 2014 г. на район Изгрев, № ИК-9200-98 от 10 октомври 2014 г. на район Средец, № 9600-4 от 15 октомври 2014 г. на район Студентски; № РД-3700-12 от 17 октомври 2014 г. на район Възраждане, № 9600-165 от 14 октомври 2014 г. на район Искър и приложените към тях констативни протоколи.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на зам.-кмета и секретаря на Столична община.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.11.2014 в 19:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол